Voetbalvereniging Sportclub Lochem

Kantine

Kantinerooster

Niet beschikbaar

Schoonmaakrooster

Zoals voorgaande jaren zal er ook dit seizoen weer een beroep worden gedaan op uw team om de vloer van de kantine, keuken en gang schoon te maken.

Om e.e.a. vlot te laten verlopen is het van belang dat er op de voor u aangewezen datum voldoende mensen aanwezig zijn (vele handen...).

Wij rekenen op uw medewerking.

Vooraf de sleutel ophalen bij Ab Beltman (Henri Dunantweg 79).

Disclaimer | De AVG-wet | Login