Voetbalvereniging Sportclub Lochem
29 november 2017

Alg. Ledenvergadering 30 okt. jl en contributieverhoging

Op de Algemene Ledenvergadering op 30 oktober jl. zijn een aantal onderwerpen aan de orde geweest die belangrijk genoeg zijn om nog eens te vermelden, zodat iedereen weet wat er zoal gaat veranderen .

De tweede helft van het seizoen, eind januari, wordt de nieuwe clubkleding uitgereikt. Deze kleding wordt ingekocht en verstrekt door de vereniging en via een verhoging van de contributie van € 1,00 per maand gefinancierd. Iedereen krijgt daarvoor een shirt, een broek en een paar sokken. Na drie jaar worden de tenues vervangen. De sponsoren voor de shirts worden via de sponsorcommissie geworven.

Daarnaast wordt per 1 januari voor iedereen de contributie verhoogd. Ook die verhoging ligt rond de € 1,00 per maand. (De tarieven staan hieronder vermeld.) Deze verhoging is nodig om aan de stijgende kosten en de noodzakelijke investeringen te kunnen voldoen, en daarmee de vereniging financieel gezond te houden.

Er is ook uitgebreid gesproken over een verandering van de bestuursstructuur. We willen graag de verschillende (ook nieuwe ) commissies meer betrekken bij het bestuur, zodat we veel beter weten wat er zoal speelt binnen de vereniging en de kennis van de leden gebruiken om op ieder gebied de juiste beslissingen te kunnen nemen. Hierover wordt u binnenkort ruimer geïnformeerd.

Namens het bestuur,

Ger ten Asbroek, Voorzitter.

Aanpassing contributie per 01-01-2018 ( per jaar )
                                              oud          Aanp.      Aanp.          Nieuw
                                                              Kleding   Algemeen  
Senioren spelend                € 165,00      € 12,50   € 12,50        € 190,00
A-Junioren spelend             € 135,00      € 12,50   € 12,50        € 160,00
B/C junioren spelend          € 125,00      € 12,50   € 12,50        € 150,00
Pupillen spelend                 € 105,00      € 12,50   € 12,50        € 130,00
Voetbalschool spelend        € 105,00      € 0,00     € 10,00         € 115,00
7x7 35+ spelend                € 80,00        € 7,50     € 7,50           € 95,00
Rustende leden tot 65 jaar  € 50,00        € 0,00     € 10,00        € 60,00
Rustende leden 65+            € 30,00       € 0,00     € 10,00         € 40,00
Donateurs tot 65 jaar          € 12,00       € 0,00     € 13,00         € 25,00
Donateurs 65+                   € 5,00         € 0,00     € 5,00           € 10,00


-Ger ten Asbroek

Disclaimer | Login