Voetbalvereniging Sportclub Lochem
15 mei 2018

Bericht van de TC - Informatie over Teamindeling Jeugd

In de komende periode wordt de voorlopige teamindeling voor het nieuwe seizoen weer actueel. Graag geven we wederom een korte toelichting hoe Sportclub Lochem dit zo zorgvuldig mogelijk aanpakt.

  • Teamindelingen worden bij de jeugd van Sportclub Lochem gedaan op sterkte. We zijn ervan overtuigd dat dit het beste is voor kinderen zowel vanuit voetbaltechnisch als sociaal oogpunt. Hierbij is het huidige niveau natuurlijk belangrijk maar tevens wordt gekeken naar de toekomstige ontwikkelmogelijkheden en de hoeveelheid weerstand die het beste past bij de verdere ontwikkeling van spelers. Hierin worden natuurlijk aspecten als basistechniek, spelinzicht, “individuele acties” en snelheid meegenomen maar ook fysieke ontwikkeling, motivatie en gedrag.
  • De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor een goede en adequate teamindeling. Voor elke leeftijdsgroep evenals voor de meiden is er een TC-lid.
  • Het maken van de indeling vindt plaats in directe samenspraak met de hoofdtrainers per leeftijdsgroep. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de rapportages van onze interne scouts die gedurende het seizoen zijn gemaakt. Daarnaast wordt trainers gevraagd input te leveren omtrent de ontwikkeling en prestaties van spelers in hun team en zijn de organisatorische coördinatoren (OC) expliciet betrokken bij de samenstelling van de teams
  • De teamindeling is altijd voorlopig. In de periode tussen de bekendmaking en de start van het nieuwe seizoen kunnen bepaalde ontwikkelingen ervoor zorgen dat aanpassingen noodzakelijk zijn

 

“Even” Teams

In aanvulling op de recente introductie van O8-teams zullen we in het seizoen 2018/2019 ook gaan werken met O10, O12, en O14 teams. In simpele bewoordingen: een deel van de spelers dat in het nieuwe seizoen overkomt uit O9, uit O11, of uit O13 (eerstejaars dus), zal ingedeeld worden in zogenaamde “even” teams. De KNVB heeft hiervoor specifieke competities opgezet en wij geloven er als SP Lochem sterk in dat het voor de ontwikkeling van veel eerstejaars spelers in de genoemde leeftijdsgroepen goed is om in teams en tegen teams met leeftijdsgenoten te spelen.

 

Nieuwe Spelvormen

Zoals trouwe bezoekers van de Elze wellicht al gezien hadden, zijn er nieuwe spelvormen geintroduceerd bij de pupillen. O8/O9 pupillen spelen al 6x6 op een kwart veld.

In het nieuwe seizoen verandert er nog meer. Ook O10 pupillen gaan 6x6 spelen en O11/O12 pupillen gaan 8x8 spelen op een half veld. In de woorden van de KNVB: “Deze nieuwe spelvormen passen optimaal bij de ontwikkeling van pupillen (t/m onder 12 jaar), dragen bij aan het voetbalplezier en helpen pupillen zich als voetballer/voetbalster optimaal te ontwikkelen”

 

Meidenteams

In bijna alle leeftijdsgroepen zal er sprake zijn van meidenteams. Om dat te bewerkstelligen dient de beslissing of meiden worden ingedeeld in een gemengd team (samen met jongens) of in een meidenteam te worden genomen door de Technische Commissie. Het is derhalve niet mogelijk om met alle persoonlijke voorkeuren rekening te houden.

 

Tenslotte

  • De teamindeling Jeugd zal Zondag 3 Juni  op de site van Sportclub Lochem verschijnen op de volgende pagina: 'teamindelingen'.
  • We weten uit ervaring dat er bij sommige ouders en/of spelers de behoefte bestaat om eventuele vragen te stellen n.a.v. de teamindeling. Net zoals vorig jaar willen wij hieraan graag gehoor geven. In de periode na de bekendmaking kan wederom een aanvraag worden gedaan voor een persoonlijk gesprek middels een email naar tc_splochem@yahoo.com  
  • Na de bekendmaking van de teamindeling is het mogelijk dat er in juni reeds activiteiten met de nieuwe teams worden georganiseerd.

Vriendelijke Voetbalgroeten, TC Sportclub Lochem

Disclaimer | De AVG-wet | Login