Voetbalvereniging Sportclub Lochem
8 juli 2018

Mutaties in sportlink

~~


Door de invoering van de nieuwe Privacy Wet is het niet meer toegestaan, dat leden tot en met 15 jaar hun gegevens kunnen muteren.

Via Sportlink is dit geblokkeerd en kunnen de leden hun gegevens alleen bekijken.

 


Mochten er toch mutaties zijn, dan kan je deze via de reguliere weg aanbieden bij de Ledenadministratie (zie hiervoor de Lochem Site).

 


Nogmaals wil ik aangeven, dat de foto in Sportlink, een recente goedgelijkende pasfoto moet zijn.

De foto dient ter controle bij de wedstrijden vanaf de jeugd onder 12 en hoger.

Onduidelijk foto's kunnen er toe leiden dat een scheidsrechter kan vaststellen, dat je niet speelgerechtigd bent om voor een team te spelen.

Dus zorg voor een recente goedgelijkende foto in Sportlink.

 


Alvast mijn dank voor jullie medewerking.

 


Mvgr,

Arend Bouwmeester,

Ledenadministratie

Disclaimer | De AVG-wet | Login