Voetbalvereniging Sportclub Lochem

Club van 100

Bord Club van 100

Enige jaren geleden ontstond bij een aantal leden van V.V. Sportclub Lochem het idee om De Club van 100 op te richten. Het doel van De Club van 100 is een extra financiŽle bijdrage aan V.V. Sportclub Lochem te geven. De Club van 100 heeft ervoor gekozen het ledental te beperken tot 100 om zo haar exclusiviteit te behouden. De leden worden lid voor minimaal 3 jaren en dragen jaarlijks minimaal 50 Euro af.

De Club van 100 is begin 2003 opgericht. Begin 2004 was het ledenaantal van 100 bereikt en dat werd begin mei gevierd met de officiŽle oprichting en ingebruikname van het "ledenbord" in de kantine.

Met de helft van de jaarlijkse afdracht levert De Club van 100, in overleg met het bestuur van V.V. Sportclub Lochem, een bijdrage aan een- of meerdere zaken waar het bestuur financieel gezien niet aan toekomt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal de voorzitter van het bestuur bekend maken waar de bijdrage van De Club van 100 tot op heden aan is besteed.

Met de andere helft van het bedrag worden activiteiten georganiseerd in het verlengde van V.V. Sportclub Lochem voor de leden van De Club van 100 en genodigden.

Bestuur

Het bestuur van De Club van 100 bestaat uit:

Voorzitter: H. Ruiter
Secretaris/penningmeester: P. Kortsmit
Bestuurslid: H. Bettink
Bestuurslid: J. Lenselink
Bestuurslid: D. Kappert


Administratie en FinanciŽn: Gerrit Aanstoot

Postadres

Postbus 106
7240 AC Lochem

Disclaimer | De AVG-wet | Login