Voetbalvereniging Sportclub Lochem

Vertrouwenscontactpersoon

Ludo Teunissen is de vertrouwenscontactpersoon bij Sportclub Lochem. Hij is de contactfunctionaris binnen de vereniging betreffende seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag.

De taken van de VCP zijn:

  • eerste opvang / aanspreekpunt
  • doorverwijzen
  • preventieactiviteiten

De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.
De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

Het bestuur heeft Ludo Teunssen, lid van onze vereniging, bereid gevonden om de taak van VCP voor Sportclub Lochem op zich te nemen.

Zijn contactgegevens zijn:
Ludo Teunissen
Directeur Argo GGZ Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
06-22411543
l.teunissen@argoggz.nl

Disclaimer | De AVG-wet | Login