Voetbalvereniging Sportclub Lochem

Lid worden

Sportclub Lochem is een voetbalvereniging met ruim 800 leden, die ingeschreven zijn bij de KNVB (Bondsleden) en ruim 150 Verenigingsleden (donateurs, ereleden, vrijwilligers). Ook zijn er nog diverse relaties (sponsoren).

In het seizoen 2017/2018 hebben we 6 senioren teams, 2 teams 35+, 3 teams onder 19, 4 teams onder 17, 6 teams onder 15, 5 teams onder 13, 8 teams onder 11 en 5 teams onder 09. Bij de meisjes hebben we 1 team onder 17, 2 teams onder 15, 1 team onder 13 en 1 team onder 11. Sportclub Lochem kent zowel selectie- als recreatieteams. SP. Lochem 1 voetbalt in de derde klasse van de KNVB.

Het eerste team onder 19 speelt in de 1e klasse, onder 17 speelt in de hoofdklasse, onder 15 speelt in de hoofdklasse, onder 13 speelt in de eerste klasse, onder 11 speelt in de 1e klasse en de onder 09 speelt in de hoofdklasse.

Voor wie?

Iedereen kan voetballen bij Sportclub Lochem.

De allerkleinsten, jongens en meisjes tot zes jaar, kunnen op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur onder deskundige begeleiding kennis maken met voetbal. Na afloop krijgen ze een glaasje ranja. Hiervoor hoeft u geen lid te worden, dit is helemaal gratis en vrijblijvend. De jeugd wordt ingedeeld op geboortejaar.

Naast actief lid worden kan je rustend verenigingslid worden en deelnemen aan de Trainingsgroep Heren of Dames, ook kan je lid worden van de Club van Honderd of de Ladies Corner. 

Lid worden

Besluit u of uw kind om lid te worden, dan kunt u onderstaande gegevens invullen en deze versturen (voormelding). Deze informatie komt bij de ledenadministratie en die is dus op de hoogte van uw aanmelding, die onderweg is. De formele aanmelding is pas geldig zodra het aanmeldingsformulier (klik hier om deze te downloaden) en een getekende incasso is ontvangen door de ledenadministratie.

Door bijgevoegde documenten in te vullen en te ondertekenen en deze in te leveren op het wedstrijdsecretariaat of deze per mail aan te bieden bij de Ledenadministratie (a_bouwmeester@kpnmail.nl).

De ledenadministratie informeert de penningmeester en de coördinatoren van de diverse leeftijdsgroepen.

De coördinator neemt contact op met het nieuwe lid v.w.b. zijn of haar teamindeling.

Naam:
E-mailadres: 
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Geslacht: man / vrouw
Type lidmaatschap: spelend / rustend
Opmerkingen:

Contributie

De contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor de contributie gelden de onderstaande bedragen per jaar (laatste aanpassing contributie 1 januari 2018):

Pupillen en Voetbalschool € 117,50 + Kledinggeld 12,50 euro
B- en C-junioren € 137,50 + Kledinggeld 12,50 euro
A-junioren € 147,50 + Kledinggeld 12,50 euro
Senioren € 177,50 + Kledinggeld 12,50 euro
Rustende leden 7 tegen 7 vrijdag € 87,50 + Kledinggeld 7,50 euro
Rustende leden tot 65 jaar € 60,00
Rustende leden boven de 65 jaar € 40,00
Donateurs € 25,00
Donateurs 65+ € 10,00
Voetbalschool € 115,00

Alle leden krijgen een jaarkaart. Deze geeft op vertoon gratis toegang tot de thuiswedstrijden van Sportclub Lochem 1.

Klik hier voor meer informatie over de contributie.

Klik hier voor informatie over de contributie betalen via het Jeugsportfonds.

Wijzigingen t.b.v. ledenadministratie

Wanneer de gegevens van een lid gewijzigd zijn kan dat doorgegeven worden door een formulier in te vullen. Klik hier om naar het formulier te gaan.

Afmelden leden

Wijzigingen of opzeggingen kunnen ALLEEN plaats vinden per 1 juli of per 1 januari. Bij tussentijdse opzeggingen dient men de contributie te betalen tot 1 januari of 1 juli.
Men moet zich SCHRIFTELIJK als lid bedanken bij de penningmeester (aanstoot1952@gmail.com). Dus NIET bij de leider of de trainer.

Overschrijving

Spelers die van een andere vereniging komen en naar Sportclub Lochem willen, moeten zich als nieuw lid aanmelden (zie lid worden). De verdere acties v.w.b. de overschrijving worden via Sportlink afgestemd met je oude vereniging. Zorg ervoor, dat alles met je oude vereniging netjes is afgehandeld en er geen reden is om een blokkade te zetten. De overschrijving moet voor de sluitingsdatum op het bondsbureau van de KNVB zijn. De overschrijving wordt dan verleend per 1 juli.

Verzekeringen

Voor alle Sportclub Lochem leden is via het KNVB lidmaatschap een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Administratiekosten KNVB

De kosten die voortvloeien uit officiële waarschuwingen en / of veldverwijzingen worden door de KNVB aan de vereniging in rekening gebracht. Deze kosten worden op dezelfde wijze geïncasseerd als de contributie.
Kosten komen altijd voor rekening van de betreffende speler.

Afspraken m.b.t. het lidmaatschap

In Het document Afspraken Ledenadministratie zijn de afspraken m.b.t. de diverse lidmaatschapenn binnen Sp. Lochem vastgelegd. Het document Afspraken Ledenadministratie kunt u via de volgende link downloaden:  http://sportclublochem.nl/upload/Afspraken_ledenadministratie.docx

Disclaimer | De AVG-wet | Login