• Start verkoop Grote Club Actie 2021

  • Start verkoop Grote Club Actie 2021

Op zaterdag 18 september 2021 start de Grote Club Actie weer en ook Sportclub Lochem heeft zicht weer aangemeld voor deze activiteit. We staan met zijn allen voor de uitdaging om het resultaat van het afgelopen jaar te evenaren of zelfs te verbeteren. 

 

Dit betekent dat er weer veel loten moeten worden verkocht door de leden van Sportclub Lochem en dat de Superloten weer een koper moeten krijgen.

 

De verkoop via de QR code is een nieuwe verkoop methode gebleken. Vanuit de organisatie zullen we dit zo goed mogelijk proberen voor de bereiden. De prijzen voor de Topverkopers blijven natuurlijk bestaan en het Bestuur zal zich weer inzetten om de Superloten te verkopen.

 

Dit betekent met zijn allen de schouders er onder en vol gas!