• Vrienden van Sportclub Lochem

Vrienden van Sportclub Lochem

 

Enige jaren geleden ontstond bij een aantal leden van V.V. Sportclub Lochem het idee om De Club van 100 op te richten. Sinds 1 januari 2019 is de naam veranderd in de Vrienden van Sportclub Lochem. Het doel van de Vrienden is een extra financiële bijdrage aan V.V. Sportclub Lochem te geven. Leden van de Vrienden van Sportclub Lochem worden lid voor minimaal 3 jaren en dragen jaarlijks minimaal 50 Euro af.

Met de helft van de jaarlijkse afdracht leveren de Vrienden van Sportclub Lochem, in overleg met het bestuur van V.V. Sportclub Lochem, een bijdrage aan een- of meerdere zaken waar het bestuur financieel gezien niet aan toekomt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal de voorzitter van het bestuur bekend maken waar de bijdrage van Vrienden tot op heden aan is besteed.

Met de andere helft van het bedrag worden activiteiten georganiseerd in het verlengde van V.V. Sportclub Lochem voor de leden van de Vrienden van Sportclub Lochem en genodigden.Jan Brunshorst Voorzitter

Perry van der Wal vice-voorzitter

Gerrit Aanstoot penningmeester

Piet Kortsmit secretaris

Thomas Kuiters vice-secretaris

Anja Franken bestuurslid

Paula Kropff Bestuurslid