• Lid worden


Iedereen kan voetballen bij Sportclub Lochem.

De allerkleinsten, jongens en meisjes tot zes jaar, kunnen op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur onder deskundige begeleiding kennis maken met voetbal. Na afloop krijgen ze een glaasje ranja. Hiervoor hoef je geen lid te worden, dit is helemaal gratis en vrijblijvend. De jeugd wordt ingedeeld op geboortejaar.

Naast actief lid worden kun je rustend verenigingslid worden en deelnemen aan de Trainingsgroep Heren of Dames, ook kan je lid worden van de Vrienden van Sportclub Lochem of de Ladies Corner.

Lid worden stap 1: voormelding 
Besluit jij of je kind om lid te worden, dan kun je vast een voormelding doen. Dat kan door een mail te sturen naar de ledenadministratie: a_bouwmeester@kpnmail.nl Vermeld hierin: 

  • E-mailadres
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en Plaats
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Geslacht: man / vrouw
  • Type lidmaatschap: spelend / rustend

Lid worden stap 2: aanmeldformulier
Om het lidmaatschap definitief te maken, kun je het aanmeldingsformulier invullen en inleveren op het wedstrijdsecretariaat of te mailen naar de ledenadministratie (a_bouwmeester@kpnmail.nl). De formele aanmelding is pas geldig zodra het aanmeldingsformulier en een getekende incasso is ontvangen door de ledenadministratie.

Contributie
De contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor de contributie gelden de onderstaande bedragen per jaar (laatste aanpassing contributie 1 januari 2018):

Pupillen t/m O11€ 117,50 + Kledinggeld 12,50 euro
O17- en O15-junioren€ 137,50 + Kledinggeld 12,50 euro
O19 junioren€ 147,50 + Kledinggeld 12,50 euro
Senioren€ 177,50 + Kledinggeld 12,50 euro
Rustende leden 7 tegen 7 vrijdag€ 87,50 + Kledinggeld 7,50 euro
Rustende leden tot 65 jaar€ 60,00
Rustende leden boven de 65 jaar€ 40,00
Donateurs€ 25,00
Donateurs 65+€ 10,00
Voetbalschool€ 115,00

Alle leden krijgen een jaarkaart waarmee je gratis toegang krijgt tot de thuiswedstrijden van Sportclub Lochem 1.

Lees meer over onze spelregels voor de contributie.

Iedereen doet mee
Sportclub Lochem vindt het van groot belang dat ieder kind in de gelegenheid is om bij ons te komen voetballen. Voor sommige gezinnen laat de financiele situatie het lidmaatschap van een vereniging niet toe. In die gevallen verwijzen we je graag door naar het jeugdsportfonds 

Wijzigingen t.b.v. ledenadministratie
Wijzigingen in je persoonlijke gegevens, zoals adres of telefoonnummer, kun je doorgeven aan de ledenadministratie: a_bouwmeester@kpnmail.nl 

Afmelden
Wijzigingen of opzeggingen kunnen alleen plaats vinden per 1 juli of per 1 januari. Bij tussentijdse opzeggingen dient men de contributie te betalen tot 1 januari of 1 juli. Afmelden moet altijd schriftelijk bij de penningmeester (aanstoot1952@gmail.com).

Overschrijving
Spelers die van een andere vereniging komen en naar Sportclub Lochem willen, moeten zich als nieuw lid aanmelden (zie lid worden). De verdere acties v.w.b. de overschrijving worden via Sportlink afgestemd met je oude vereniging. Zorg ervoor, dat alles met je oude vereniging netjes is afgehandeld en er geen reden is om een blokkade te zetten. De overschrijving moet voor de sluitingsdatum op het bondsbureau van de KNVB zijn. De overschrijving wordt dan verleend per 1 juli. Voor spelers in de A categorie kan de overschrijving ook per 1/1 en voor de B-categorie het hele jaar door.

Verzekeringen
Voor alle Sportclub Lochem leden is via het KNVB lidmaatschap een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Administratiekosten KNVB
De kosten die voortvloeien uit officiële waarschuwingen en / of veldverwijzingen worden door de KNVB aan de vereniging in rekening gebracht. Deze kosten worden op dezelfde wijze geïncasseerd als de contributie. Kosten komen altijd voor rekening van de betreffende speler.