• AVG wijzigen

  • AVG wijzigen

  • AVG wijzigen

Alle leden van Sportclub Lochem hebben een AVG toestemmingsverklaring ingevuld en deze is opgeslagen in de ledenadministratie (Sportlink). Om deze verklaring te wijzigen moet er een nieuw formulier worden ingevuld. Dit formulier is te downloaden als onderdeel van het aanmeldingsformulier op onze website. 

Het opnieuw ingevulde AVG-toestemmingsformulier kun je mailen aan ledenadministratie@sportclubLochem.nl   Het nieuwe formulier wordt verwerkt in de administratie en wordt opgeslagen in de ledenadministratie. De oude versie wordt verwijderd.