• Lid worden


Iedereen kan voetballen bij Sportclub Lochem.

De allerkleinsten, jongens en meisjes tot zes jaar, kunnen op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur onder deskundige begeleiding kennis maken met voetbal. Na afloop krijgen ze een glaasje ranja. Hiervoor hoef je geen lid te worden, dit is helemaal gratis en vrijblijvend. De jeugd wordt ingedeeld op geboortejaar.

Naast actief lid worden kun je rustend verenigingslid worden en deelnemen aan de Trainingsgroep Heren of Dames, ook kan je lid worden van de Vrienden van Sportclub Lochem of de Ladies Corner.

Lid worden stap 1: voormelding 
Besluit jij of je kind om lid te worden, dan kun je vast een voormelding doen. Dat kan door een mail te sturen naar de ledenadministratie: ledenadministratie@sportclublochem.nl Vermeld hierin: 

  • E-mailadres
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en Plaats
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Geslacht: man / vrouw
  • Type lidmaatschap: spelend / rustend
 
Voor donateurs, vrienden van Sp Lochem en de Ladies Corner is stap 1 voldoende. Alle andere leden vragen we ook stap 2 te zetten.

Lid worden stap 2: aanmeldformulier en vrijwilligersformulier
Om het lidmaatschap definitief te maken, kun je het aanmeldingsformulier invullen en inleveren op het wedstrijdsecretariaat of te mailen naar de ledenadministratie (ledenadministratie@sportclublochem.nl). De formele aanmelding is pas geldig zodra het aanmeldingsformulier en een getekende incasso is ontvangen door de ledenadministratie.

Contributie
De contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor de contributie gelden de onderstaande bedragen per jaar (laatste aanpassing contributie 1 juli 2020):

Pupillen t/m O11€ 122,50 + Kledinggeld 12,50 euro
O17- en O15-junioren€ 142,50 + Kledinggeld 12,50 euro
O19 junioren€ 152,50 + Kledinggeld 12,50 euro
Senioren€ 183,50 + Kledinggeld 12,50 euro
Rustende leden 7 tegen 7 vrijdag€ 90,50 + Kledinggeld 7,50 euro
Rustende leden tot 65 jaar€ 60,00
Rustende leden boven de 65 jaar€ 40,00
Donateurs€ 25,00
Donateurs 65+€ 10,00
Voetbalschool€ 120,00

Alle leden krijgen een jaarkaart waarmee je gratis toegang krijgt tot de thuiswedstrijden van Sportclub Lochem 1.

Lees meer over onze spelregels voor de contributie.

Iedereen doet mee
Sportclub Lochem vindt het van groot belang dat ieder kind in de gelegenheid is om bij ons te komen voetballen. Voor sommige gezinnen laat de financiele situatie het lidmaatschap van een vereniging niet toe. In die gevallen verwijzen we je graag door naar stichting Leergeld Lochem. 
 

Wijzigingen
Wijzigen van je persoonlijke gegevens in onze ledenadministratie kun je zelf of je ouders doorvoeren via de App. Voor leden tot en met 16 jaar kan dit alleen door de ouders worden gedaan. Mochten dit niet lukken stuur dan een mail naar de Ledenadministratie / beheer Sportlink (ledenadministratie@sportclubLochem.nl).

Afmelden
Afmeldingen kunnen alleen plaats vinden per 1 juli of per 1 januari. Bij tussentijdse afmeldingen dient men de contributie te betalen tot 1 januari of 1 juli. Men moet zich schriftelijk of per mail als lid afmelden bij de penningmeester (aanstoot1952@gmail.com) met vermelding van reden voor de afmelding. Afmelden bij de teambegeleiding of de trainer is dus niet voldoende.

Overschrijving
Spelers die van een andere vereniging komen en naar Sportclub Lochem willen, moeten zich als nieuw lid aanmelden (zie lid worden). De verdere acties voor de overschrijving worden dan via Sportlink afgestemd met je oude vereniging. Zorg ervoor, dat alles met je oude vereniging netjes is afgehandeld en er geen reden is om een blokkade te zetten. De overschrijving moet voor de sluitingsdatum (15 juni) op het bondsbureau van de KNVB zijn. De overschrijving wordt dan verleend per 1 juli.

Verzekeringen
Voor alle Sportclub Lochem leden is via het KNVB lidmaatschap een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Administratiekosten KNVB
De kosten die voortvloeien uit officiële waarschuwingen en / of veldverwijzingen worden door de KNVB aan de vereniging in rekening gebracht. Deze kosten worden op dezelfde wijze geïncasseerd als de contributie. Kosten komen altijd voor rekening van de betreffende speler.