• Overschrijving

Spelers die van een andere vereniging komen en naar Sportclub Lochem willen, moeten zich als nieuw lid aanmelden. De verdere acties voor de overschrijving worden dan via Sportlink afgestemd met je oude vereniging. Zorg ervoor, dat alles met je oude vereniging netjes is afgehandeld en er geen reden is om een blokkade te zetten. De overschrijving moet voor de sluitingsdatum (15 juni) op het bondsbureau van de KNVB zijn. De overschrijving wordt dan verleend per 1 juli.