• 16 december: ALV op herhaling ivm statutenwijziging

Weer een ALV? We hebben er net een achter de rug! Klopt. Maar de huidige statuten schrijven voor dat een wijziging van de statuten alleen kan bij aanwezigheid van 2/3 van de leden. En die waren er op 22 november niet. En dus houden we op maandag 16 december opnieuw een ALV. Met maar één agendapunt: stemming over de gewijzigde statuten.

Tijdens de afgelopen ALV is de wijziging statuten van onze vereniging behandeld. Op 1 onthouding na was iedereen voor. Omdat er onvoldoende (minder dan 2/3) van alle leden aanwezig waren, moeten we binnen 4 weken een tweede ALV uitschrijven. Op 16 december is een 2/3 meerderheid van alle uitgebrachte stemmen van de op dat moment aanwezige leden voldoende voor het kunnen doorvoeren van de statutenwijziging.

De ALV begint om 20.00 uur.