• ALV stemt voor investering in LED-verlichting

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van Sportclub Lochem stemde gisteren in met een investering in LED-verlichting. Het was een van de belangrijkste agendapunten tijdens de ALV die in verband met corona niet op De Elze, maar bij zalencentrum Bousema werd gehouden.

De ALV startte met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de leden die het afgelopen seizoen overleden zijn. Veel van de aanwezigen zullen op dat moment in gedachten bij het recente tragische overlijden van ons jeugdlid Kjell Hulshof zijn geweest.

De ALV startte om 20.00 uur, kort nadat premier Rutte nieuwe maatregelen in de strijd tegen corona had afgekondigd. Corona bepaalde ook voor een groot deel het afgelopen jaar bij Sportclub Lochem. Een vereniging met 800 leden in de benen houden in coronatijd is een enorme klus. Voorzitter Jakob Boelens bedankte dan ook de vele vrijwilligers die er de afgelopen maanden met man en macht voor hebben gezorgd dat er zoveel mogelijk gevoetbald kon blijven worden. "Onze ambitie is dat er straks 365 dagen per jaar gevoetbald kan worden bij onze club", zei Jakob. "Corona maakt dat er niet gemakkelijker op, maar we zijn een heel eind gekomen." Zo is er in de zomer langer doorgevoetbald dan normaal. Een van de drijvende krachten achter het coronaproof maken en houden van het complex was - naast Mike Kolkman - het nieuwe bestuurslid facilitair Martijn Vorselman. Zijn benoeming als bestuurslid werd door de ALV met algemene stemmen formeel bekrachtigd.

Ook financieel trekt corona een wissel op de vereniging. Dit seizoen startte Sportclub Lochem met een negatieve begroting van -10.000 euro. Dat betekent dat er hard moet worden gewerkt aan extra inkomsten. Niet alleen moet de negatieve begroting worden weggewerkt, daar bovenop zijn extra middelen nodig voor bijvoorbeeld investeringen in de accommodatie, zoals de vervanging van de toplaag van het kunstgras over een paar jaar. Die extra middelen verwacht de club vooral te verwerven met extra inzet op de Grote Club Actie, een oliebollenactie aan het einde van het jaar en met name het werven van nieuwe sponsoren. De voorzitter kon melden dat alle inzet die hier de afgelopen weken op is gezet, al behoorlijk wat vruchten heeft afgeworpen. "We zijn er nog niet, maar we zetten flinke stappen." 

Sportief belang
Een groot deel van de ALV is er gesproken over de situatie rondom Lochem 2. Dat team dreigt uit de competitie te moeten worden gehaald vanwege een tekort aan spelers. De vereniging zal zich de komende twee weken tot het uiterste inspannen om die situatie te voorkomen. Want waar Lochem 2 de afgelopen jaren zeer succesvol was en twee keer kampioen wist te worden, dreigt een jaar zonder tweede elftal een streep door onze sportieve ambities voor de toekomst te halen. Als vereniging staan we samen voor de uitdaging dit te keren. Dat lukt alleen als we hier met elkaar voor gaan staan.

Accommodatie
Een goede accommodatie die 365 jaar voetbal mogelijk maakt, is een van de andere ambities voor de toekomst. De investering in LED-verlichting is een belangrijke voorwaarde om werk te maken van die ambitie. Met de LED-verlichting, waarmee een bedrag is gemoeid van rond de 45.000 euro (exclusief 30 % subsidie), heeft een paar voordelen: het is duurzamer, het licht is beter én we besparen jaarlijks flink op onze energielasten, waardoor we de investering binnen een paar jaar terugverdienen. Ook het tweede kunstgrasveld is hard nodig om onze leden zoveel mogelijk te kunnen laten voetballen. De gemeente is voornemens een substantieel bedrag aan subsidie bij te dragen en de vereniging gebruikt de komende periode om de overige benodigde financiering voor dit tweede kunstgrasveld bij elkaar te brengen.

En wat verder speelde het afgelopen seizoen
Terugblikken op het afgelopen seizoen hoort ook bij een ALV. En ondanks corona, hebben we het afgelopen seizoen op veel punten vooruitgang geboekt als vereniging. Nog lang niet alles gaat goed en fouten maken mag, maar we zijn op de goede weg. Een korte bloemlezing: 
  • Eddo Siebelink werd benoemd als Hoofd Jeugd Opleiding. Hij heeft de taak het voetbaltechnisch beleid voor de komende jaren op te stellen en te verankeren. 
  • Er is een spelersvolgsysteem aangeschaft, zodat de ontwikkeling van jeugdspelers beter in kaart kan worden gebracht.
  • Met hulp van veel seniorenleden is gestart met het opfrissen van de kleedkamers. De inkomsten uit de Grote Club Actie van dit jaar worden gebruikt om de opfrisbeurt verder af te ronden. 
  • De boiler van de accommodatie vervangen, zodat iedereen na de training of wedstrijd weer lekker warm kan douchen :-) 
  • Er is een start gemaakt met Club TV, waarop standen, uitslagen, kleedkamersindelingen, sponsoren en nieuws van de club doorlopend worden vertoond. Dankzij een zeer genereuze gift van onze pijlersponsor Expert Boeijink kunnen we Club TV de komende maand op prachtige nieuwe schermen bekijken.
  • Voor de kantine is nieuw (2e hands) meubilair aangeschaft, het oude is verkocht. 
  • Er zijn weer veel nieuwe jeugdtrainers en -scheidsrechters opgeleid. Het komend seizoen gaan we hier mee door. Daan Siebelink is komend seizoen namens het bestuur belast met een extra inspanning om meer scheidsrechters te werven voor de vereniging. 
  • We zijn onder de deskundige leiding van Bas van Harselaar gestart met de aanbesteding voor een nieuw kledingcontract per 1 juli 2021.   
  • We hebben heel veel nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen het afgelopen seizoen: als leider of trainer, in de organisatiecommissie, achter de bar, in de toernooicommissie, bij facilitaire zaken en op tal van andere plekken. Hiermee hebben we organisatie rondom de vereniging verder versterkt. Iedereen doet mee!
  • We zijn bijna rond met een team nieuwe verantwoordelijken voor de kantine, die als extra uitdaging heeft meer activiteiten in en rond de kantine te organiseren - zodra corona dit weer toe laat.