• Tweede ALV van dit seizoen op 8 juli aanstaande

  • Tweede ALV van dit seizoen op 8 juli aanstaande

  • Tweede ALV van dit seizoen op 8 juli aanstaande

  • Tweede ALV van dit seizoen op 8 juli aanstaande

  • Tweede ALV van dit seizoen op 8 juli aanstaande

Alweer een ALV? Dat is de tweede al dit seizoen! Dat klopt. Waarom?

  • Omdat wij het bestuur ons eerste seizoen in de nieuwe samenstelling hebben gedraaid en graag van onze leden horen of we met de goede dingen bezig zijn;
  • omdat we liever een begroting presenteren vóór het seizoen begint in plaats van halverwege;
  • omdat we graag onze prioriteiten voor het komend seizoen met jullie willen delen en jullie reactie daarop horen;
  • omdat we graag goed afscheid nemen van onze de scheidende bestuursleden Ger ten Asbroek en Sedat Cacmak en u graag voorstellen aan de kandidaat voor de rol van voorzitter: Jakob Boelens.

Daarom dus. Maandag 8 juli, 20.00 uur op De Elze. We hopen op een grote opkomst!

NB Hoewel de meeste ouders van onze jeugdleden geen lid zijn van de club, zijn zij van harte welkom om hun zoon of dochter te vertegenwoordigen.


AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
8 JULI 2019

1. Opening vergadering
2. Ingekomen stukken
3. Notulen Algemene ledenvergadering 10 december 2018
4. Mededelingen Bestuur
5. Bespreken en vaststelling van het financieel jaarplan
6. Verkiezing bestuursleden/aftreden bestuursleden
7. Afscheid van onze beheerder Hans Hoetink
8. Rondvraag
9. Sluiting