• In memoriam: Henk Bettink

Ons bereikte het droevige bericht dat onze sportvriend Henk Bettink jongstleden vrijdag op 72-jarige leeftijd is overleden.

Henk was ruim 57 jaar lid van Sportclub Lochem en heeft - na actief te hebben gevoetbald - veel vrijwilligerswerk verricht voor onze club. Van 1983 tot 1995 was Henk bestuurslid van onze voetbalvereniging. Daarna heeft hij als vrijwilliger van ondermeer de onderhoudsploeg veel werk verzet. Ook was hij een vaste supporter en lid van de Vrienden van Sportclub Lochem.

Henk, we gaan je enorm missen.

Bestuur en leden van v.v. Sportclub Lochem
Bestuur en leden van de Vrienden van Sportclub Lochem