• In memoriam: Jet Steintjes

Ons bereikte het bericht dat

JET STEINTJES

op donderdag 15 juli jongstleden op 65-jarige leeftijd is overleden.

We moeten even terug naar de tijd dat er voetbal gespeeld werd aan de Koedijk, het oude complex. Jet was toeschouwer bij het team waar Jan speelde en toen hun zoon Pascal zijn eerste wedstrijdjes ging spelen bij de F’jes ging Jet altijd mee. Dat was het begin van het vrijwilligerswerk bij de sportclub.

Bij de pupillen werd het seizoen altijd afgesloten met een kamp. Hier gingen ook enkele ouders mee voor begeleiding, Jet sloot zich hier ook bij aan en raakte zo meer betrokken bij de vereniging. Van het één kwam het ander en hielp ze mee met het groepje dames dat op de maandagmorgen schoonmaakwerkzaamheden verrichte.

Toen Sportclub Lochem verhuisde naar de nieuwe locatie De Elze, verhuisde Jet mee. Zo had ze samen met Wilma Mooy op de maandag - als Pascal moest trainen - de kantine open voor een kopje koffie voor de ouders, wat zeer gewaardeerd werd. Ook deed ze kantinediensten op de zaterdagmorgen en was ze behulpzaam bij diverse activiteiten. Dit heeft ze volgehouden tot ze een herniaoperatie onderging. Ze heeft toen moeten stoppen met het vrijwilligerswerk bij de club.

Vanaf het oude complex was ze al vaker te zien bij de wedstrijden van het 1e elftal en was ze aanwezig bij thuis- en uitwedstrijden. Ook toen de club naar het nieuwe complex ging heeft ze dit volgehouden. Als het 1e moest spelen, was Jet er ook. Je kunt spreken van een vaste supporter van Sportclub Lochem. Helaas werd Jet ziek en kon zij de wedstrijden niet meer volgen. Na vele behandelingen kwam ze op bed te liggen en heeft ze het voetbal los moeten laten.

We zijn Jet dankbaar voor alles wat ze voor de vereniging heeft betekend. Wij wensen Jan, Pascal en Kim en verdere familie veel sterkte om dit verlies te verwerken.