• Nieuwjaarswens Sportclub Lochem: hou nog even vol!

Beste mensen,

Zelden zal er in de geschiedenis van Sportclub Lochem een jaar zijn geweest waarin zo weinig wedstrijden zijn gespeeld als in 2020. De Corona pandemie maakte dat de competitie van 2019/2020 niet werd uitgespeeld en dat de competitie van 2020/2021 al na een paar wedstrijden werd onderbroken. Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer de competitie dit seizoen wordt hervat, maar één ding is al wel duidelijk: wederom zal de competitie niet worden uitgespeeld.

Wat missen we met elkaar het voetbal! Zelf lekker voetballen of kijken naar de wedstrijden van ons favoriete team, onze kinderen of onze kleinkinderen. En wat missen we de gezelligheid daar omheen: samen langs de lijn bijpraten, de autorit naar een uitwedstrijd, of het napraten op het terras of in de kantine. Zelfs de verregende, waterkoude weekenden waarin we in een overvolle kantine een kop warme koffie halen om de tweede helft langs de lijn door te komen worden gemist.

We hebben veel wedstrijden moeten missen, maar gelukkig heeft vooral de jeugd kunnen blijven trainen, zelfs tot ver in de zomervakantie dankzij vele vrijwilligers. We hebben er als Sportclub Lochem voor gekozen binnen de regels zoals opgesteld door de overheid te blijven trainen of zelfs interne wedstrijden te blijven spelen. Hierover hebben we steeds goed overleg gehad met de gemeente om zeker te stellen dat we handelden in lijn met de meest actuele maatregelen. Graag wil ik op deze plaats alle vrijwilligers danken die het laten doorgaan van de trainingen mogelijk hebben gemaakt. Zonder jullie was er het afgelopen jaar veel minder voetbalplezier geweest! Dank voor jullie inzet!

Veel activiteiten die we voor het afgelopen jaar hadden gepland hebben we noodgedwongen moeten annuleren of verplaatsen. Wel hebben we van de nood een deugd gemaakt en hebben we een aantal zaken aangepakt. Zo zijn de kleedkamers grondig opgeknapt en opgefrist en wordt er op dit moment nog gewerkt aan het verder opknappen van de kantine. Dit wederom dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Dank!

Aan het eind van 2020 was er ook nog een letterlijk lichtpuntje: de nieuwe LED-verlichting die inmiddels is geïnstalleerd zorgt er voor dat we op veld 3 en veld 4 in een zee van licht kunnen trainen. Daarnaast besparen we op deze manier structureel op de energiekosten.

Wat 2021 ons gaat brengen laat zich slecht voorspellen. Voorlopig liggen de competities nog stil en het ziet er op dit moment niet naar uit dat we voor de zomervakantie nog veel wedstrijden zullen spelen. We zullen er echter alles aan doen om binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk te blijven trainen.

Daarnaast zullen we de komende periode benutten om de financiering van een tweede kunstgrasveld proberen rond te krijgen. Een tweede kunstgrasveld is hard nodig om er voor te zorgen dat we het gehele jaar door kunnen blijven trainen op velden van voldoende kwaliteit. Het zal een forse inspanning vragen om dit te realiseren, maar ik ben er van overtuigd dat het de inspanning waard is. Van de gemeente hebben we een subsidie van 25% van de aanschafkosten van een tweede kunstgrasveld toegezegd gekregen, met een maximum van 125 duizend Euro. Met deze subsidie zijn we er nog lang niet, maar het helpt wel enorm om een tweede kunstgrasveld te realiseren.

Ook zullen we met de gemeente in gesprek blijven over de toekomst van sportpark De Elze. Dat doen we samen met de medegebruikers van De Elze: de ijsvereniging, de wielervereniging, de bowlsvereniging en de korfbalvereniging. Iedere vereniging heeft z’n eigen uitdagingen en we hebben elkaar de afgelopen periode een aantal keren gesproken om ons te beraden op de toekomst van De Elze en wat we daarin verwachten van de gemeente Lochem. Er zal nog heel wat water door de Berkel stromen voordat er een helder plan voorwaarts is, maar in ieder geval voeren we met elkaar de discussie op een positieve manier. Onze inzet is dat we sportpark De Elze aantrekkelijk willen maken voor zoveel mogelijk Lochemmers om daar te komen sporten, te bewegen en elkaar te ontmoeten.

2020 was een uitdagend jaar voor Sportclub Lochem, en ik verwacht dat 2021 minstens zo uitdagend zal worden. De effecten van de Corona pandemie zullen naar ik verwacht pas in de loop van 2021 echt zichtbaar gaan worden. Problemen bij bedrijven, oplopende werkloosheid: dit zal z’n effecten hebben op Sportclub Lochem. Als bestuur zijn we echter vastbesloten er voor te zorgen dat niemand als gevolg van de Corona crisis hoeft af te haken: ‘iedereen doet mee’ is onze slogan, en evengoed geldt: ‘iedereen blijft meedoen’. Ik hoop dat iedereen voor wie mee doen moeilijk is geworden dit bij het bestuur kenbaar maakt; samen zullen we naar een passende oplossing zoeken.

Het is mooi om te zien dat de afgelopen periode de bereidheid iets voor de club te doen onverminderd hoog is gebleven. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we met elkaar de uitdagingen waar we voor staan uitstekend het hoofd kunnen bieden. Met elkaar. Zowel financieel, organisatorisch als sportief. Het zal niet altijd eenvoudig zijn en we zullen af en toe creatief moeten zijn, maar het afgelopen jaar heeft aangetoond dat we dat in ons hebben.

Ik wens jullie allemaal het allerbeste toe in dit nieuwe jaar, en vooral een goede gezondheid! Ik hoop dat we met elkaar de Corona pandemie de baas worden en dat het voetbal op de velden terugkeert. Tot die tijd: houd je aan de maatregelen en houd dat vooral nog even vol. Want alleen dan keert het voetbal terug, met al het plezier dat we daar aan beleven. Laten we er een prachtig jaar van maken!

Jakob Boelens
Voorzitter Sportclub Lochem