• Technische Commissie Update (2)

Na het eerste bericht over het meidenvoetbal, nu een korte toelichting op “teamindeling in het algemeen” en “nieuwe” leeftijdscategorieen.

Wie beslist er over Indeling Teams
De meest in het oog springende TC-verantwoordelijkheid en ook af en toe de meest gevoelige betreft het indelen van teams. Per leeftijdscategorie is 1 TC-lid primair verantwoordelijk. Ook is er 1 TC-lid voor de meidenteams. Natuurlijk is samenspraak absolute noodzaak en wordt input van trainers meegenomen maar het is de rol van TC-leden om de uiteindelijke beslissing te nemen wie in welk team wordt ingedeeld.
Dit geldt niet alleen voor nieuwe teams maar ook voor het aanvullen van teams gedurende het seizoen. In het geval van nieuwe leden of het verlies van leden neemt ook de TC een beslissing hoe dit wordt opgelost. Het kan zijn dat als gevolg hiervan spelers worden doorgeschoven en in een ander team terecht komen. Dat is niet altijd fijn maar hoort er in sommige gevallen gewoon bij. Het terug zetten van een speler naar een lager team zal vrijwel nooit plaatsvinden en alleen in zeer uitzonderlijke en specifieke gevallen.
De leden van de TC kunnen jullie zien op deze website (helemaal onderaan onder kopje technische commissie).
De indeling voor seizoen 2019/2020 wordt rond het Pinksterweekeinde bekend gemaakt. Meer info volgt later.

Nieuwe leeftijdscategorieen:
Wie goed heeft opgelet heeft kunnen vaststellen dat we van D-tjes, E-tjes en F-jes naar O13, O11 en O9 zijn gegaan en we er vervolgens ook O14, O12 en O10 bij hebben gekregen. Wij vinden dat als SP Lochem een goede ontwikkeling. Voor veel spelers is het beter voor hun voetbalontwikkeling wanneer ze in en tegen teams spelen met spelers uit het hetzelfde geboortejaar en voor O12 geldt daarnaast dat dit een jaartje langer “half veld” betekent. De waarheid gebiedt te zeggen dat het in onze regio - met veel relatief kleine clubs - wel wat lastiger is om dit breed van de grond te krijgen maar de ervaring in het huidige voetbalseizoen heeft voor ons weer aangetoond dat we hier absoluut mee door willen gaan.
De exacte hoeveelheid O10—teams, O12-teams en O14-teams zal per seizoen verschillen. De hoeveelheid spelers per categorie en de mate waarin wij inschatten dat het voor ontwikkeling van bepaalde spelers beter is om direct naar O11, O13 of O15 te gaan, spelen hierbij zeker een rol maar ook onze intentie om niveauverschillen binnen teams niet te groot te laten worden. Afhankelijk van de situatie leidt dit per seizoen tot bepaalde specifieke eindoverwegingen.

Tot zover onze 2e update.

Met sportieve groet,
Namens de Technische Commissie
Pieter Franssen

lees ook de eerdere updates: