• Technische Commissie Update (4) Toelichting op de voorlopige teamindeling

  • Technische Commissie Update (4) Toelichting op de voorlopige teamindeling

  • Technische Commissie Update (4) Toelichting op de voorlopige teamindeling

Voorlopige Teamindeling Jeugd 2019-2020

De teamindeling voor het nieuwe seizoen is weer actueel. Net als voorgaande jaren geven we wederom een korte toelichting hoe Sportclub Lochem dit zo zorgvuldig mogelijk aanpakt.

• Teamindelingen worden bij de jeugd van Sportclub Lochem gedaan op sterkte. We zijn ervan overtuigd dat dit het beste is voor kinderen zowel vanuit voetbaltechnisch als sociaal oogpunt. Hierbij is het huidige niveau natuurlijk belangrijk maar tevens wordt gekeken naar de toekomstige ontwikkelmogelijkheden en de hoeveelheid weerstand die het beste past bij de verdere ontwikkeling van spelers.

• De teamindeling is altijd voorlopig. In de periode tussen de bekendmaking en de start van het nieuwe seizoen kunnen bepaalde ontwikkelingen ervoor zorgen dat aanpassingen noodzakelijk zijn. En – als in eerder bericht reeds toegelicht – ook tijdens het seizoen kan de TC besluiten dat er geschoven moet worden.

• De teamindeling Jeugd zal Pinkstermaandag 10 Juni in de middag op de site van Sportclub Lochem verschijnen.

• We weten uit ervaring dat er bij sommige ouders en/of spelers de behoefte bestaat om eventuele vragen te stellen n.a.v. de teamindeling. Net zoals voorgaande jaren willen wij hieraan graag gehoor geven. In de periode na de bekendmaking kan wederom een aanvraag worden gedaan voor een persoonlijk gesprek middels een email naar tc_splochem@yahoo.com.

• Na de bekendmaking van de teamindeling is het mogelijk dat er in juni reeds activiteiten met de nieuwe teams worden georganiseerd.


Namens de TC,
Met vriendelijke Voetbalgroeten,
Pieter Franssen

Lees ook eerdere updates: