• Clubinformatie

Clubinformatie
Hier vindt u informatie over Sportclub Lochem, over het beleid, wat er van ouders verwacht wordt en de praktische gang van zaken bij de vereniging. Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u terecht bij de trainer of leider van het team van uw kind of bij een van de coördinatoren of bestuursleden. Ook suggesties voor verbetering van de gegeven informatie zijn welkom.

Beleid
Het beleid van de vereniging is om spelers van hetzelfde niveau binnen de betreffende leeftijdscategorie in een team te plaatsen. Dit wordt per seizoen bekeken, waardoor de samenstelling van de teams per seizoen wisselt. Sportclub Lochem is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. Een deel van uw contributie wordt afgedragen aan de KNVB. De club hanteert de regels van de KNVB. We krijgen ondersteuning van de KNVB en hebben, door aangesloten te zijn, een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering tijdens alle activiteiten van de vereniging. De KNVB stelt de wedstrijdschema’s op.

Clubhuis
Het Bastion is het kloppend hart van de vereniging. U vindt hier de kantine, de kleedkamers, de bestuurskamer, het wedstrijdsecretariaat en de leiders/trainerskamer.

De kantine wordt door vrijwilligers beheerd. De openingstijden staan op het prikbord. Er geldt een algeheel rookverbod in de kantine. Op zaterdag wordt er tot 12.30 uur geen alcohol geschonken en er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.

In de kantine vinden ook activiteiten en bijeenkomsten van de vereniging plaats, zoals de nieuwjaarsreceptie, ledenvergaderingen en jeugdbijeenkomsten.

Website
Op de website van Sportclub Lochem staat algemene informatie over de vereniging, foto’s, wedstrijdverslagen en -uitslagen.

Ieder team kan een eigen pagina op de website vullen. De leiders kunnen bij de PR Commissie  (PRcommissie@sportclublochem.nl) een toegangscode aanvragen.

Sponsors
Heeft u als ouder een eigen onderneming en bent u bereid om Sportclub Lochem te steunen dan zijn er vele mogelijkheden om dit te doen. U kunt:

 • Een reclamebord langs de velden laten plaatsen
 • Een wedstrijdbal schenken
 • De selectie sponsoren
 • Sponsor van een team worden
 • Pijlersponsor, vlaggensponsor, activiteitensponsor of websitesponsor worden

Heeft u belangstelling om de club te sponsoren, neem dan contact op met de sponsorcommissie. Deze commissie kan u uitgebreid informeren over de sponsoractiviteiten binnen Sportclub Lochem.

Gedragsregels
Voor het gedrag van individuele leden, leiders en trainers en de omgang met elkaar op de vereniging hebben wij als Sportclub Lochem gedragsregels opgesteld. Wij gaan er vanuit dat iedereen binnen onze vereniging op de hoogte is van deze regels en hier ook naar handelt.Kleding

Aan alle spelende leden van Sportclub Lochem wordt kleding beschikbaar gesteld en wordt centraal ingekocht bij onze kledingleverancier Skor. De kleding wordt beheerd door de Kledingcommissie. De clubkleuren van Sportclub Lochem zijn blauw en geel. Het wedstrijdtenue bestaat uit een blauw-geel shirt, een blauwe broek en blauw-gele kousen. Het wedstrijdtenue wordt door de vereniging beschikbaar gesteld. Deze worden over het algemeen per toerbeurt door de ouders gewassen. Dankzij vele sponsoren lopen onze spelers in mooie en herkenbare presentatiepakken met een bijbehorende tas.

Tijdens de training is eigen sportkleding voldoende. Bij temperaturen onder de 10 graden is een trainingspak of thermoshirt en -broek vereist. Scheenbeschermers en voetbalschoenen zijn verplicht, ook tijdens de training. Individuele kleding dat tijdens de training wordt gedragen zoals trainingsbroek, thermoshirts, broekjes, kousen etc. kunnen op de club, tijdens de maandelijkse avonden voor het ruilen en kopen van kleding worden aangeschaft.  

Alle kleding, gesponsorde teamkleding, trainingspakken, truien, jassen of andere kleding waar het Sportclub Lochem logo op staat, wordt aangeschaft via de Kledingcommissie (eventueel in samenspraak met de Sponsorcommissie).  
Hygiëne
Het is bij Sportclub Lochem de regel om na elke training en wedstrijd te douchen. Het dragen van badslippers is daarbij verplicht. Het is niet toegestaan om tijdens wedstrijden en trainingen sieraden te dragen. Dit in verband met de veiligheid van de spelers.

Teamindeling, trainingstijden en wedstrijden
Spelers worden naar leeftijd en niveau ingedeeld in teams. De vereniging streeft er naar om elk team te voorzien van een trainer en een leider. Zij zijn het aanspreekpunt voor ouders, wedstrijdsecretariaat en coördinatoren. De trainer is verantwoordelijk voor de voetbaltechnische zaken, zoals de wekelijkse trainingen en coaching tijdens de wedstrijden. De leider is verantwoordelijk voor de organisatie rondom het team en zorgt o.a. voor het wedstrijdschema, het vervoer, de afspraken over shirts wassen, enz.

U ontvangt aan het begin van het seizoen van de leider een overzicht waarop bovengenoemde punten staan vermeld.

Op de monitor in de hal of op het schema op het prikbord in de hal bij de kleedkamers kunt u zien in welke kleedkamer het team op die dag is ingedeeld en op welk veld het team speelt.

Sport-In
Jongens en meisjes van 4 en 5 jaar kunnen elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur bij Sportclub Lochem meedoen aan een uurtje voetbalplezier. Dit wordt begeleid door enthousiaste trainers. Na de training is er voor de kinderen een bekertje ranja.

Wat verwachten wij van ouders?
Wanneer uw kind bij Sportclub Lochem komt voetballen verwachten wij van u ook een bijdrage. Wij vragen uw medewerking bij het vervoer naar uitwedstrijden en bij het wassen van de wedstrijdtenues. Tenslotte wellicht het belangrijkste: kom aanmoedigen! Hoe meer ouders langs de lijn, hoe beter.

Afmelden en afgelastingen
Indien uw zoon of dochter niet in staat is om aan de training of wedstrijd deel te nemen, dan dient u tijdig af te bellen bij de trainer of leider. Indien nodig kan er dan voor een invaller gezorgd worden.

Informatie over afgelastingen van wedstrijden en trainingen kunt u vinden op de website of u krijgt bericht van de trainer of leider.

Wedstrijdduur
De lengte van de wedstrijden is aangepast aan de leeftijd van de spelers. De E- en F-pupillen spelen op een half veld. De teams van de Voetbalschool spelen op een aangepast veld.

O19-junioren: 2 x 45 minuten (11 spelers)
O17-junioren: 2 x 40 minuten (11 spelers)
O15-junioren: 2 x 35 minuten (11 spelers)
O13-pupillen: 2 x 30 minuten (11 spelers)
O11-pupillen: 2 x 25 minuten (8 spelers)
O9-pupillen: 2 x 20 minuten (6 spelers)
Voetbalschool: 2x 20 minuten (4 spelers)

Zomer- en winterstop
Tijdens de zomerstop (begin juni tot medio augustus) zijn de velden en kantine gesloten en zijn er geen activiteiten op ons sportcomplex.

De trainer/leider zorgt voor aanvang van de zomervakantie dat de spelers worden uitgenodigd voor de eerste training in het nieuwe seizoen. De aanvangsdatum is afhankelijk van de einddatum van de zomervakantie.

Tijdens de winterstop ligt het competitieprogramma stil. Er worden in deze periode wel allerlei activiteiten georganiseerd. De trainer of leider zal u hiervan op de hoogte brengen.

Tijdens schoolvakanties, m.u.v. de zomervakantie, gaan trainingen en wedstrijden in principe gewoon door.

Verzekeringen
Alle leden van Sportclub Lochem vallen via het KNVB-lidmaatschap onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van de KNVB. Naast de leden is ook de aangewezen chauffeur bij uitwedstrijden verzekerd, zonder dat hij of zij lid is van Sportclub Lochem. Meereizende huisgenoten, opa’s en oma’s, buren of vriendjes zijn niet meeverzekerd bij een uitwedstrijd. Wij gaan ervan uit dat u een inzittendenverzekering heeft.

Spelersreglement
Tijdens trainingen en wedstrijden gelden er regels voor de spelers. Wanneer deze regels overtreden worden zal de trainer/leider spelers hierop aanspreken.

 • Op tijd aanwezig zijn, bij afwezigheid tijdig afbellen
 • Geen lawaaioverlast in de kleedkamer
 • Kleedkamer schoon achterlaten
 • Luisteren naar de aanwijzingen van de trainer
 • Meehelpen spullen naar en van het veld mee te nemen
 • Geen commentaar op de scheidsrechter
 • Na de wedstrijd de tegenstander en de scheidsrechter een hand geven en bedanken voor de wedstrijd
 • Na training en wedstrijd douchen
 • Grof taalgebruik wordt niet getolereerd
 • Overtreding van de regels kan schorsing tot gevolg hebben.

Gevonden voorwerpen
Aan de kapstok links naast de trap in de hal bij de kleedkamers worden gevonden voorwerpen verzameld. Als u of uw kind iets kwijt is, kunt u hier kijken of het gevonden is. Wanneer u kleding vindt dat niet van u of uw kind is, wordt u verzocht het aan deze kapstok te hangen.

Andere gevonden voorwerpen, zoals sleutels, brillen, sieraden, enz. worden verzameld achter de bar in de kantine.

Meer dan voetbal
Naast voetballen organiseert Sportclub Lochem andere activiteiten, die gericht zijn op het genereren van extra inkomsten, het bevorderen van het clubgevoel en inspraak van leden.

Grote Club Actie
Elk jaar verkoopt de O13 en O11-jeugd loten voor de Grote Club Actie. Deze actie wordt gehouden in de maand september.

Sinterklaasfeest
Bij Sportclub Lochem vieren wij het Sinterklaasfeest. Hiervoor worden de O9 pupillen, de spelers van de Voetbalschool en de Sport-In uitgenodigd en natuurlijk de Goedheiligman.

Boerenkoolavond
Traditiegetrouw wordt in december - op de laatste trainingsavond - voor senioren, A-jeugd en vrijwilligers het jaar afgesloten met de boerenkoolavond.

Zaalvoetbaltoernooi
In de kerstvakantie organiseert de vereniging het zaalvoetbaltoernooi voor alle jeugdteams.

Nieuwjaarsreceptie
Elk jaar organiseert Sportclub Lochem de nieuwjaarsreceptie in het Bastion. De receptie is toegankelijk voor leden, rustende leden, donateurs, vrijwilligers en sponsoren. Voor de jeugd wordt er een aparte nieuwjaarsactiviteit georganiseerd.

Pasen
Op de zaterdag van het Paasweekend wordt voor de O9– jeugd, de spelers van de Voetbalschool en de Sport-In de PaasPret georganiseerd.

Statuten
De statuten van onze vereniging zijn in 2019 herzien en zijn hier te bekijken.

Ledenvergadering

Eenmaal per jaar vindt in oktober de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering presenteert het bestuur de begroting en de jaarrekening en legt verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. Leden kunnen bij deze gelegenheid hun invloed uitoefenen op het beleid van Sportclub Lochem.

Vrijwilligersavond
Ieder jaar organiseert Sportclub Lochem een feestavond voor alle vrijwilligers en hun partners, als dank voor hun onmisbare inzet voor de vereniging.

Met dank voor uw medewerking
Sportclub Lochem is een vereniging met bijna 750 leden. Bij de vereniging worden medewerkers niet betaald voor hun diensten, m.u.v. de selectietrainers en de schoonmaakdienst. Per seizoen zijn er naast de bestuursleden nog ca. 150 vrijwilligers actief om de vereniging draaiende te houden.

Vacatures voor vrijwilligers staan op de website. Kijk eens of er iets voor u bij is!

Wilt u een steentje bijdragen aan de vereniging, dan kunt u contact opnemen met iemand van het bestuur.