• Ladies corner

Ladies Corner
Eind 2014 hebben wij het initiatief genomen om binnen Sportclub Lochem een Ladies Corner op te richten. Het bestuur heeft dit initiatief van harte ondersteund en heeft de Ladies Corner officieel verwelkomd. De eerste trip naar FC Twente en de wervingsactie van 11 en 12 april jl. hebben al een kleine 38 leden opgeleverd.

De Ladies Corner is bedoeld voor vrouwen die Sportclub Lochem een warm hart toedragen en die het leuk vinden om 2 tot 3 keer per jaar gezamenlijk iets te ondernemen. Iedere Lady die wil kan lid worden, het maakt niet uit of je lid bent van de club, of je wel of geen kinderen hebt die lid zijn, of je wel of geen bedrijf hebt. Als je de doelstellingen maar onderschrijft.

De LC heeft zich ten doel gesteld om de helft van haar inkomsten (50% van het lidmaatschap) te besteden aan iets wat Sportclub Lochem ten goede komt. Wat precies wordt gezamenlijk met de leden bepaald. Daarnaast organiseert zij activiteiten voor haar leden.

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 3 jaar. De kosten zijn 40 euro per jaar. Deze wordt jaarlijks, tot wederopzegging automatisch geïncasseerd.

Lid worden? Neem contact met ons op via ladiescornersplochem@gmail.com

Bestuur
Het bestuur van de Ladies Corner bestaat uit:

Voorzitter: Simone te Kamp - stekamp@hotmail.com
Secretaris: Monique Valkeman - valkemanronald@gmail.com
Penningmeester: Claudia Van Huizen - claudiaspekschoor@gmail.com​
Bestuurslid: Els Gelissen - elsgelissen@gmail.com
Bestuurslid: Cindy ten Elshof - cr.te@hotmail.com