• Vertrouwenspersoon

  • Vertrouwenspersoon

  • Vertrouwenspersoon

Ludo Teunissen is de vertrouwenscontactpersoon bij Sportclub Lochem. Hij is de contactfunctionaris binnen de vereniging betreffende seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag.

Zijn contactgegevens zijn:
Ludo Teunissen
Directeur Argo GGZ Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
06-22411543
l.teunissen@argoggz.nl

De taken van de VCP zijn:

  • eerste opvang / aanspreekpunt
  • doorverwijzen
  • preventieactiviteiten

 

De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken. De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.