• heb jij het Niet-Pluis gevoel?

De Aandacht Functionaris huiselijk geweld

Als vrijwilliger heb je laagdrempelig contact met mensen en zie en hoor je vaak meer dan hulpverleners. Je kunt een niet-pluis gevoel krijgen bij sommige situaties op uw sportvereniging of zorgen hebben over kinderen en/of volwassenen waarmee je contact hebt. Deel deze zorg met de vertrouwenscontactpersoon binnen uw vereniging of met het bestuur. Met deze zorgen kunnen jullie ook terecht bij de Aandacht Functionaris Huiselijk Geweld (AF HG) van Stichting Welzijn Lochem. Deze helpt je de zorgen concreet te maken en weet de weg die er bewandeld kan worden.

Bij Stichting Welzijn Lochem is er een AF HG in dienst. Deze is speciaal aangesteld voor alle vrijwilligers in de gemeente Lochem die zorgen hebben omtrent huiselijk geweld. De AF HG kan je kosteloos om advies vragen en denkt graag met je mee als je je zorgen maakt om iemand.

Huiselijk geweld vindt veelal achter gesloten deuren plaats, het is daarom moeilijk te signaleren. De AF HG is er om de bewustwording omtrent zorgen en signalen van huiselijk geweld te vergroten en zodoende deze problematiek meer zichtbaar te maken. Als vrijwilliger kan je een belangrijke bijdrage leveren door extra oren en ogen te zijn en signalen en zorgen bespreekbaar te maken.

De trainers en andere vrijwilligers van uw sportvereniging kunnen zich bijvoorbeeld zorgen maken om een jong lid wat altijd in erg vieze of te kleine kleding komt sporten, of een ouder die erg negatief praat over de prestaties van zijn/haar kind, of die vrouw die altijd lange mouwen draagt maar waar je laatst in de kleedkamer zag dat ze allemaal blauwe plekken had. Het hoeft allemaal niet direct een signaal te zijn van huiselijk geweld, maar blijf niet rondlopen met een niet-pluis gevoel. Maak het bespreekbaar. Dit kan anoniem met AF HG.


Kees Damhuis
Aandacht Functionaris huiselijk geweld
06-45837294
Nietpluis@welzijnlochem.nl