• Wijzigingen doorgeven

  • Wijzigingen doorgeven

  • Wijzigingen doorgeven

Mutaties

Wijzigen van je persoonlijke gegevens in onze ledenadministratie kunnen jij of je ouders zelf doorvoeren via Voetbal.nl. Deze app is gekoppeld aan Sportlink, het systeem voor onder meer de ledenadministratie van de KNVB én Sportclub Lochem. Voor leden tot en met 16 jaar kan dit alleen door de ouders worden gedaan. Als dit niet lukt, stuur dan een mail naar de ledenadministratie/beheer Sportlink: ledenadministratie@sportclubLochem.nl . 

 

Overschrijvingen

Spelers die van een andere vereniging komen en naar Sportclub Lochem willen, moeten zich als nieuw lid aanmelden. De verdere acties voor de overschrijving worden dan via Sportlink afgestemd met je oude vereniging. Zorg ervoor, dat alles met je oude vereniging netjes is afgehandeld en er geen reden is om een blokkade te zetten. De overschrijving voor Categorie A moet voor de sluitingsdatum (15 juni) op het bondsbureau van de KNVB zijn. De overschrijving wordt dan verleend per 1 juli. De Categorie B geeft wat meer ruimte, maar betekent dat betreffende lid niet in selectieteams mag spelen

 

 

Overschrijvingen buiten Overschrijvingsperiode (Juni en Januari) 

Deze leden melden zich ook aan als nieuw lid, meestal zijn deze leden verhuist naar de gemeente Lochem en zijn ze lid geweest bij een andere voetbalvereniging . Hiervoor is een overschrijving nodig en stel de KNVB aanvullende eisen voor de Categorie A in de vorm van een uittreksel uit het bevolkingsregister van de Gemeente Lochem, Het uittreksel moet de huidige gegevens bevatten en de historische gegevens 

Voor de Categorie B zijn er op dit moment geen ervaringsgegevens, maar lijken soepeler te zijn 

Overschrijvingen van leden vanuit het Buitenland 

Deze leden melden zich ook aan als nieuw lid, meestal zijn deze leden door omstandigheden ondergebracht in de gemeente Lochem en zijn ze lid geweest bij een andere buitenlandse voetbalvereniging . Hiervoor is een overschrijving nodig en stel de KNVB / UEFA / FIFA aanvullende eisen voor de Categorie A in de vorm van een uittreksel uit het bevolkingsregister van de Gemeente Lochem, Het uittreksel moet de huidige gegevens bevatten en de historische gegevens. Een kopie van het ID bewijs, voor en achterkant, Foto. Deze overschrijvingen kunnen alleen binnen de bekende 

overschrijvingsperiode (Juni en Januari). De UEFA FIFA heeft deze aanvullende eisen opgesteld in het kader van voorkomen mensen/kinderhandel. 

Voor de Categorie B zijn er op dit moment geen ervaringsgegevens, maar lijken soepeler te zijn 

Categorie 

Categorie A wordt gehanteerd, zodra het nieuwe lid gaat spelen in een team, dat binnen de KNVB is ingedeeld in deze Categorie, meestal zijn dit selectie teams. De Categorie B wordt gebruikt voor de teams, die hier niet onder vallen, meestal zijn dat recreatieve teams.

 

Afmeldingen

Afmeldingen kunnen alleen plaats vinden per 1 juli of per 1 januari. Bij tussentijdse afmeldingen dient men de contributie te betalen tot 1 januari of 1 juli. Men moet zich schriftelijk of per mail als lid afmelden bij de penningmeester: penningmeester@sportclublochem.nl . Vermeld hierbij ook de reden voor de afmelding. Afmelden bij de teambegeleiding of de trainer is dus niet voldoende. 

 

Blokkades

Leden van Sportclub Lochem, die stoppen als lid van Sp Lochem of overschrijving aanvragen krijgen standaard 2 blokkades.

 

Blokkade 1

De penningmeester checkt of er aan alle financiële verplichting is voldaan.

 

Blokkade 2

De kledingcommissie checkt of alle in bruikleen gekregen kleding / tassen / jassen in goede staat zijn ingeleverd.

 

Zodra aan beide blokkades is voldaan worden deze weggehaald door de Ledenadministratie.

 

AVG toestemmingsverklaring

Alle leden van Sportclub Lochem hebben een AVG toestemmingsverklaring ingevuld en deze is opgeslagen in de ledenadministratie (Sportlink). Om deze verklaring te wijzigen moet er een nieuw formulier worden ingevuld. Dit formulier is te downloaden als onderdeel van het aanmeldingsformulier op onze website. Het opnieuw ingevulde AVG-toestemmingsformulier kun je mailen aan ledenadministratie@sportclubLochem.nl Het nieuwe formulier wordt verwerkt in de administratie en wordt opgeslagen in de ledenadministratie. De oude versie wordt verwijderd.


Foto in Sportlink 

Alle actieve leden van Sportclub zijn volgens de KNVB regels zijn verplicht om een recente goedgelijkende pasfoto in Sportlink te hebben. 

Dit geldt vanaf de leeftijd onder 12 

Zonder pasfoto mag je geen wedstrijden spelen voor Sp Lochem en kan je door de 

scheidsrechter geweigerd worden voor het spelen van de wedstrijd 

Spelregelbewijs 

Alle actieve leden van Sportclub zijn volgens de KNVB regels zijn verplicht om een Het spelregelbewijs te halen. Vanaf de leeftijd van onder 18 wordt je uitgenodigd voor het behalen van dit Bewijs.