• Wijzigingen doorgeven

  • Wijzigingen doorgeven

  • Wijzigingen doorgeven

Wijzigen van je persoonlijke gegevens in onze ledenadministratie kunnen jij of je ouders zelf doorvoeren via Voetbal.nl. Deze app is gekoppeld aan Sportlink, het systeem voor onder meer de ledenadmistratie van de KNVB én Sportclub Lochem. 

Voor leden tot en met 16 jaar kan dit alleen door de ouders worden gedaan. Als dit niet lukt, stuur dan een mail naar de ledenadministratie/beheer Sportlink: ledenadministratie@sportclubLochem.nl .

Spelers die van een andere vereniging komen en naar Sportclub Lochem willen, moeten zich als nieuw lid aanmelden. De verdere acties voor de overschrijving worden dan via Sportlink afgestemd met je oude vereniging. Zorg ervoor, dat alles met je oude vereniging netjes is afgehandeld en er geen reden is om een blokkade te zetten. De overschrijving moet voor de sluitingsdatum (15 juni) op het bondsbureau van de KNVB zijn. De overschrijving wordt dan verleend per 1 juli.

Afmeldingen kunnen alleen plaats vinden per 1 juli of per 1 januari. Bij tussentijdse afmeldingen dient men de contributie te betalen tot 1 januari of 1 juli. Men moet zich schriftelijk of per mail als lid afmelden bij de penningmeester: penningmeester@sportclublochem.nl . Vermeld hierbij ook de reden voor de afmelding. Afmelden bij de teambegeleiding of de trainer is dus niet voldoende.

Alle leden van Sportclub Lochem hebben een AVG toestemmingsverklaring ingevuld en deze is opgeslagen in de ledenadministratie (Sportlink). Om deze verklaring te wijzigen moet er een nieuw formulier worden ingevuld. Dit formulier is te downloaden als onderdeel van het aanmeldingsformulier op onze website. 

Het opnieuw ingevulde AVG-toestemmingsformulier kun je mailen aan ledenadministratie@sportclubLochem.nl   Het nieuwe formulier wordt verwerkt in de administratie en wordt opgeslagen in de ledenadministratie. De oude versie wordt verwijderd.