• moet De Elze wijken voor woningen?

Het gonst al een tijdje van de geruchten op ons sportpark en zelfs in de gemeente Lochem. Sportclub Lochem moet verhuizen, er komen woningen voor in de plaats. Reden voor de PR-commissie om onze voorzitter eens aan de tand te voelen en te vragen wat hij hier allemaal van weet.

Jakob, wat kun jij ons vertellen over de geruchten dat we moeten verhuizen in verband met de geplande woningbouw?
‘Ik weet in principe hetzelfde als jullie weten. De plannen zijn op zich openbaar. We weten dat De Elze één van de locaties is waar de gemeente naar kijkt om mogelijk woningen te bouwen. Die woningen moet de gemeente sowieso gaan bouwen, of dat nou op De Elze is, of elders. Ze zijn dat verplicht. Ik heb echter wel het vermoeden dat de gemeente een voorkeur heeft om op onze locatie te bouwen. Als je Lochem van bovenaf bekijkt is dat ook een logische optie. De wethouder is daar ook open over, en het zou mij dan ook verbazen wanneer het een andere locatie wordt. Andere plekken zouden het Tusselerveen-gebied zijn, of rond het “RSG-voetbalveldje”. ook het gebied nabij De Cloese, in de hoek waar de oude sintelbaan ligt, is in beeld. Ik heb de indruk dat zij bij De Cloese het als recreatiegebied beschouwen, en dat ze de sportverenigingen graag richting die kant willen hebben, maar dat weet ik niet zeker. Hoe dan ook, als de gemeente woningen wil bouwen op onze huidige plek, dan moeten we verhuizen, dat is heel simpel. De gemeente is eigenaar van de grond, zij bepalen, dat houden we niet tegen. Ik heb echter wel tegen de wethouder gezegd dat we dat dan wel goed gaan regelen. Er moeten 6 velden komen, 3 gras en 3 kunstgras, waarvan minimaal 4 velden verlicht maar het liefst natuurlijk allemaal. En we willen een echt ruime accommodatie met voldoende kleedkamers, met overlegruimtes, ruimte voor de fysio’s etc. We worden nu elk weekend geconfronteerd met het feit dat het huidige complex te klein is. Het is ooit gebouwd voor 450 tot 500 leden. We zitten nu op het dubbele. Als je verder kijkt naar de toekomst, en er worden zoveel woningen gebouwd in Lochem dan houdt dat automatisch in dat van de mensen die er gaan wonen er ook een evenredig deel wil gaan voetballen in Lochem. We houden daarom rekening met een toename van het aantal leden van zo’n 20 procent. De eerder genoemde zes velden is dan ook echt geen overbodige luxe, maar meer bittere noodzaak! We moeten het gewoon goed voor elkaar maken. Ik sta daar dan ook heel hard in’.

Heb je enig idee op welke termijn het een en ander zou kunnen gaan spelen?
‘Als de gemeente dus hier wil gaan bouwen, en wij hier dus weg moeten, dan willen ze in 2030 de woningen hebben gerealiseerd. Ik heb met de planoloog van de gemeente hierover gesproken, en als je dan terug gaat tellen komt het er op neer dat we hier over een jaar of vier a vijf weg moeten. Redden we dat niet, dan lukt het de gemeente ook niet om in 2030 de woningen te hebben gebouwd. De verwerving van de grond, de inspraakprocedures, het bouwrijp maken van de grond, het bouwen zelf, het kost enorm veel tijd namelijk’.

Die vier, vijf jaar is ook wel wat je zo her en der hoort. Direct daarna komt dan ook vaak de vraag waarom we als club dan zo veel geld hebben geïnvesteerd in de aanleg van ons nieuwe kunstgrasveld.
‘Daar heb ik een heel eenvoudig antwoord op. Het is nog onzeker dat de gemeente hier gaat bouwen. Wat wel zeker is: we leven NU en we willen NU voetballen. Het was echt gruwelijk nodig dat er een nieuw kunstgrasveld kwam. Nog 5 jaar doorgaan met de ellende zoals we die hadden met veld 3 zou niet te doen zijn. We moeten door. De aanschaf van het kunstgrasveld is daarom dan ook een bewuste keuze van ons. Ik ben ook blij met het goede overleg hierover met wethouder Robert Bosch. Hij heeft ook echt een sporthart, merk ik. En hij is zelf ook voetballer. Ik heb hem onlangs trouwens een rondleiding gegeven bij Sportclub Lochem’.

Wat vond de Wethouder van het complex?
‘Hij vond het een mooi complex, en gaf aan onder de indruk te zijn van de snelheid waarmee we het tweede kunstgrasveld gerealiseerd hebben. Ik heb hem ook laten zien wat de problematiek van ons complex is. Eerlijk gezegd komen we nog velden tekort. We kunnen bijvoorbeeld niet eens een trainingsschema opstellen zoals we graag willen. Ook de kleedkamers en kleedcontainers zijn een probleem. Er komen steeds meer meidenteams en gemengde teams en dat is mooi. Het gevolg is echter wel dat er steeds meer druk gelegd wordt op onze accommodatie. Maar nogmaals, het overleg met de gemeente en de wethouder verloopt prima, en heb daarom dan ook veel vertrouwen in de toekomst’.

Ik denk dat we een mooi inkijkje hebben gekregen van wat er allemaal speelt tussen de gemeente en onze club. Het lijkt me een helder verhaal en ben ervan overtuigd dat we met onze club een mooie, spannende en inspirerende tijd tegemoet gaan! Jakob, dank je wel voor dit gesprek!