• Alle kleintjes helpen

Op de afgelopen ledenvergadering hebben de aanwezig leden te horen gekregen, dat de kosten komende jaar v.w.b. de stroom en gasrekening flink zullen stijgen en is er opgeroepen om hier met zijn allen aan mee te werken om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Hierbij geldt dat alle kleintjes helpen, op tijd het licht uit, het douchen beperken tot max 5 minuten, temperastuur op 19 graden.

 

Er zijn ook kleintjes om meer inkomsten te genereren.

 

Binnen de club wordt al een tijdje de lege plastic flessen ingezameld en dit levert ook extra geld op. 

Door met zijn allen de lege plastic flessen (niet de liters flessen) thuis te verzamelen incl. de doppen, deze 1 keer per week te droppen in de grote gele flessen, die op het complex staan. Kleine moeite en het levert de club weer geld op

 

Binnen Sp Lochem worden er ook gespaard voor goede doelen 

 

De doppen van de plastic flessen worden verzameld voor de Stichting Geleide Hond, deze stichting krijgt door het verzamelen van de doppen een financiële bijdrage Het aanspreekpunt binnen de club is Gerrit Brummel

 

De doppen van de glazen flessen worden verzameld voor de Diabetes Vereniging, ook deze vereniging krijgt via Sp Lochem een financiële bijdrage. Het aanspreekpunt voor deze actie zijn Jan en Petra van Westerhuis

 

Door als lid van Sportclub Lochem je bijdrage te leveren geeft dit financiële armslag  voor Sp Lochem. Maar ook voor de Goede doelen, die worden ondersteund 

 

Namens Sportclub Lochem en de goede doelen hartelijke dank.