• Automatische beregeninginstallatie voor velden 1 en 2

Sportclub Lochem krijgt een automatische beregeningsinstallatie voor de velden 1 en 2. Met de installatie kan de kwaliteit van de velden ook in de droge zomers op peil worden gehouden.

De afgelopen jaren was droogte de grootste vijand van onze grasvelden. Hoewel er met grote regelmaat werd gesproeid, kon dat niet verhinderen dat er slechte en kale plekken op het veld ontstonden. Bovendien zijn er een paar flinke nadelen aan de huidige manier van sproeien. Het kost veel tijd en mankracht en de slangen die over het veld liggen, vormen een risico voor de maairobot.

Bij de nieuwe installatie zijn die slangen straks weggewerkt in de velden. De beregening gebeurt dan helemaal automatisch en volgens een computergestuurd schema, dat zichzelf continu bijstelt. Zo ontstaat een optimaal beregeningsschema, dat het veld ook in de droge maanden van goede kwaliteit houdt.

Subsidie voor LED en tweede kunstgrasveld
Inmiddels heeft de gemeente Lochem een definitieve subsidiebeschikking afgegeven voor investeringen in De Elze. De subsidie bedraagt 25% van de investeringen in een tweede kunstgrasveld en de realisatie van LED-verlichting, met een maximum van € 125.000. De aanleg van een tweede kunstgrasveld zou een geweldige impuls zijn voor de vereniging, omdat het tekort aan velden ons al een paar jaar flink in de weg zit. Met name in de herfst en winter leidt de slechte conditie van veld 3 regelmatig tot uitval van trainingen. Het is dan dringen geblazen om als team genoeg trainingsruimte op het kunstgrasveld te krijgen.
De voorbereidingen voor de aanleg kunstgrasveld 2 zijn inmiddels begonnen. Zo zal er op korte termijn onderzoek worden gedaan naar de bodemkwaliteit. Daarnaast wordt er een detailontwerp gemaakt en zal er een kostenraming op hoofdlijnen worden opgesteld. Wanneer er voldoende duidelijkheid is over het detailontwerp, de kostenraming en de benodigde financiering zal het geheel als voorstel worden voorgelegd aan een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV). Als de ALV groen licht geeft, wordt zo snel mogelijk gestart met de aanleg van het nieuwe veld.