• TC Update - teamindelingen, hoe gaat dat?

Voorlopige Teamindeling Jeugd 2020-2021

 

Ook als TC zijn we heel blij dat we eindelijk weer op de velden mogen, in elk geval weer mogen trainen en minimaal een balletje kunnen trappen. De vele positieve reacties die we als club hebben gekregen over de Corona-opstart geven extra energie om naar de verdere toekomst te kijken. Want uiteindelijk willen we natuurlijk ook weer lekker wedstrijden gaan voetballen. Met een schuin oog kijken we daarom verlangend naar het volgende seizoen. En als logisch gevolg wordt dan ook de teamindeling weer actueel. Net als voorgaande jaren geven we een korte toelichting hoe Sportclub Lochem hiermee omgaat.

 

  • Teamindelingen worden bij de jeugd van Sportclub Lochem gedaan op sterkte. We zijn ervan overtuigd dat dit het beste is voor kinderen zowel vanuit voetbaltechnisch als sociaal oogpunt. Hierbij is het huidige niveau natuurlijk belangrijk maar tevens wordt gekeken naar de toekomstige ontwikkelmogelijkheden en de hoeveelheid weerstand die het beste past bij de verdere ontwikkeling van spelers.
  • Het voorbereiden en maken van een teamindeling is een belangrijke taak voor de TC en voor de vereniging. We weten op voorhand dat we niet iedereen blij zullen maken maar we streven wel na dat het proces zo zorgvuldig mogelijk wordt aangepakt. TC-leden kunnen achteraf altijd aangeven welke afwegingen hebben plaatsgevonden en tot een bepaalde keuze hebben geleid.
  • De teamindeling is altijd voorlopig. In de periode tussen de bekendmaking en de start van het nieuwe seizoen kunnen bepaalde ontwikkelingen ervoor zorgen dat aanpassingen noodzakelijk zijn. En ook tijdens het seizoen kan de TC besluiten dat er geschoven moet worden. Dat is soms niet fijn voor sommigen maar het is de taak van de TC om te kijken naar het belang van een vereniging als geheel.
  • Momenteel is het maken van goede inschattingen nog een tikkeltje lastiger, we hebben immers sinds begin maart niet meer gevoetbald. Het specifiek bekijken van spelers in wedstrijden en het beoordelen van de recente ontwikkeling is sindsdien niet op dezelfde manier mogelijk als in voorgaande jaren en bij onze jongste jeugd vertoont de jaarlijkse natuurlijke instroom een achterstand vanwege de Corona-stop. Voor sommige teams bestaat daarom de kans dat in juni nog niet de volledige teamsamenstelling kan worden gepresenteerd. We zullen dit bij de bekendmaking per team zo goed mogelijk toelichten.
  • De teamindeling Jeugd zal rond 20 juni op de site van Sportclub Lochem verschijnen. De exacte datum en tijd wordt later bekend gemaakt
  • We weten uit ervaring dat er bij sommige ouders en/of spelers de behoefte bestaat om eventuele vragen te stellen n.a.v. de teamindeling. Net zoals voorgaande jaren willen wij hieraan graag gehoor geven. In de periode na de bekendmaking kan wederom een aanvraag worden gedaan voor een persoonlijk gesprek middels een email naar tc_splochem@yahoo.com. In samenspraak kan dit gesprek telefonisch of bij SP Lochem plaatsvinden.
  • Na de bekendmaking van de teamindeling is het mogelijk dat er reeds activiteiten met de nieuwe teams worden georganiseerd. Afhankelijk van de Corona-beperkingen en de mogelijkheden op onze accommodatie zullen we met het bestuur opties bekijken tijdens de zomermaanden Met vriendelijke Voetbalgroeten,
Pieter Franssen (voorzitter TC)