• Eddo Siebelink wordt hoofd jeugdopleiding bij SP Lochem

Eddo Siebelink wordt met ingang van het seizoen 2020-2021 Hoofd Jeugdopleiding bij Sportclub Lochem. Het is een nieuwe functie binnen de vereniging. Belangrijkste taak van Eddo wordt het verder ontwikkelen van de trainingskwaliteit van alle jeugdteams.

Een van de belangrijkste doelen die het bestuur zich heeft gesteld is het structureel kunnen bieden van goede trainers voor alle teams. Op dit moment zitten we nog niet in die situatie en ook voor het komende seizoen voorzien we dat het weer een hele uitdaging zal worden om voor ieder team een goede trainer te vinden.

Omdat het bestuur het kunnen bieden van goede trainers voor alle teams heel belangrijk vindt, zijn de volgende besluiten genomen:

  • Sportclub Lochem gaat per 1 juli 2020 de functie van Hoofd Jeugdopleiding (HJO) instellen.
  • De HJO wordt verantwoordelijk voor het beter en gerichter opleiden van jeugd en jeugdtrainers van Sportclub Lochem, om op die manier ieder jeugdteam structureel te kunnen voorzien van goede trainers. Als gevolg hiervan hopen wij het niveau van alle jeugdteams van Sportclub Lochem structureel omhoog te krijgen.
  • De HJO maakt een opleidingsplan voor de gehele jeugd en ziet er op toe dat dit opleidingsplan wordt uitgevoerd
  • De HJO stimuleert de samenwerking tussen trainers, gericht op van elkaar leren en elkaar naar een hoger niveau brengen.

Clubman
We zijn bijzonder blij met de aanstelling van Eddo Siebelink als HJO. Eddo is een gepassioneerd trainer wiens hart ligt bij het trainen van jeugdteams en het opleiden van jeugdspelers. Hij begon ooit als jeugdspeler bij Sportclub Lochem en is daarmee een voorbeeld van wat we willen bereiken: trainers van de club komen zoveel mogelijk vanuit de club.

Hoewel Eddo met ingang van 1 juli 2020 formeel zal beginnen, zal Eddo op korte termijn al aan de gang gaan. Er moet namelijk nog het nodige gebeuren. De HJO maakt onderdeel uit van de Technische Commissie. Daarbij zal de rolverdeling tussen de HJO, de overige leden van de Technische Commissie, het bestuurslid Technische Zaken en de voorzitter van de Technische Commissie meer in detail moeten worden uitgewerkt en vastgelegd, zodat een goede samenwerking vanaf het begin is geborgd. Daarnaast gaan we in overleg met verschillende trainers om de bezetting voor het volgende seizoen rond te krijgen. Daar speelt ook de HJO een rol in. En tot slot zijn we al in gesprek met een aantal ervaren trainers die ook een bijdrage zouden kunnen en willen leveren aan het verbeteren van onze jeugdopleiding in brede zin. Op korte termijn zullen we nog meer trainers benaderen om in overleg te bezien welke bijdrage zij zouden kunnen leveren.

Voor Sportclub Lochem is het aanstellen van een HJO een grote stap die uitstekend past binnen hetgeen we willen bereiken: een goede trainer voor iedereen, en continu verbeteren en ontwikkelen. De komende periode geven we verder invulling aan de trainersstaf voor volgend jaar en aan de wijze waarop we de structuur van de TC en de rol daarin van de HJO willen vormgeven. Wij houden jullie op de hoogte.

Jakob Boelens
Voorzitter Sportclub Lochem