• De Elze is voorlopig volledig gesloten

Met pijn in het hart heeft het bestuur van Sportclub Lochem donderdag 12 maart moeten besluiten het complex in ieder geval tot en met 6 april 2020 volledig te sluiten. Op 31 maart werd de maatregel van de overheid verlengd tot tenminste 28 april. Alleen strikt noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden kunnen doorgang vinden. Wat we tot en met 28 april niet toestaan:
  • wedstrijden, trainingen, evenementen, bijeenkomsten en vergaderingen
  • voetballen op het kunstgrasveld
  • het organiseren van evenementen op het terrein van de vereniging of elders.
  • Sportclub Lochem werkt niet mee aan het huren van alternatieve accommodaties. Daar is het risico op overdracht van het virus onverminderd groot.

Samen vertragen
De genomen maatregelen zijn er op gericht de verspreiding van het Corona-virus zo goed mogelijk te vertragen. Daarin hebben we allemaal een verantwoordelijkheid, ook Sportclub Lochem en haar leden. Door ons te houden aan de actuele richtlijnen van het RIVM (zie poster) en door sociale contacten tot een minimum te beperken kunnen we hopelijk met elkaar het Corona-virus onder controle krijgen.

Wat het betekent wanneer het Corona-virus niet onder controle is, zien we op de beelden die ons de afgelopen week vanuit Italië bereikten: overvolle ziekenhuizen en intensive care afdelingen, artsen die moeten kiezen wie wel en wie niet te behandelen en ernstig overbelaste en uitgeputte verpleegkundigen. Dit raakt met name de meest kwetsbare groepen: ouderen, mensen die al zwak of ziek zijn en mensen met een longaandoening of een verminderde longfunctie. Daarnaast leiden overvolle ziekenhuizen ten gevolge van Corona er toe dat reeds geplande operaties worden uitgesteld. Dit zijn zeer ernstige effecten die we met elkaar zoveel mogelijk moeten zien te voorkomen.

Wij hopen uiteraard dat we zo snel mogelijk weer lekker kunnen voetballen. Hoe beter we ons aan de afgekondigde maatregelen houden, hoe sneller dat ook weer kan. De komende weken is het complex in ieder geval gesloten voor alle activiteiten en wij verwachten dat al onze leden zich hier aan houden.

Ouders willen wij vragen onze jeugdleden zo goed mogelijk uit te leggen waarom de maatregelen van kracht zijn en er daarnaast op toe te zien dat jeugdleden niet op het terrein komen. Wij volgen de situatie nauwgezet en zullen, zodra de situatie dat toelaat, het complex weer openen. Tot die tijd vragen wij om jullie begrip en medewerking.

Het zijn rare tijden met nare maatregelen en verregaande consequenties. Hoe zeer we het ook missen, niet kunnen voetballen valt in het niet bij de ellende die we met elkaar hopen te voorkomen. Ik wens jullie veel sterkte de komende weken met de beperkingen die inmiddels zijn opgelegd en die mogelijk nog worden uitgebreid afhankelijk van de verspreiding van het Corona-virus.

Met vriendelijke groet,

Jakob Boelens
Voorzitter Sportclub Lochem