• Blijft Lochem 1 op zondag spelen? Of toch liever op zaterdag?

  • Blijft Lochem 1 op zondag spelen? Of toch liever op zaterdag?

Al enige jaren is er een trend waarneembaar dat het amateurvoetbal bij de senioren van de zondag naar de zaterdag verschuift. Jaarlijks maken meerdere verenigingen de overstap naar de zaterdag. Uit analyses van de KNVB blijkt dat deze trend zich de komende jaren stevig zal doorzetten, vooral gedreven door de sterke wens van de jeugd om op zaterdag te blijven voetballen.

Ook binnen Sportclub Lochem speelt deze discussie. We hebben daarom recent een enquête gehouden onder spelers van het 1ste, het 2de en de tweedejaars spelers van de O19-1 en de O19-2 en de uitkomst daarvan is overduidelijk: er is een grote voorkeur voor het spelen op de zaterdag. Op basis van de uitkomst van deze enquête, overleg binnen het bestuur en overleg met allerlei mensen binnen de vereniging is daarom besloten het 2de voor seizoen 2022 / 2023 in te schrijven op de zaterdag. In het verlengde hiervan werpt de vraag zich op wat dan in de toekomst de speeldag van het 1ste wordt: blijft het de zondag of gaat ook het 1ste verhuizen naar de zaterdag? De technische staf rondom het 1ste heeft aangegeven een grote voorkeur te hebben voor het spelen op dezelfde dag als het 2de en daarbij hebben de spelers in de enquête natuurlijk al hun voorkeur voor de zaterdag uitgesproken. Als bestuur zijn we daarom voornemens om ook het 1ste naar de zaterdag te verhuizen, met ingang van
seizoen 2023 / 2024 (de lagere seniorenteams zullen wel op de zondag blijven spelen).

Het verplaatsen van de speeldag van het 1ste brengt een aantal praktische uitdagingen met zich mee. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van deze praktische uitdagingen hebben we besloten deze ledenraadpleging te doen. Wij willen je hierbij vragen om de vragen in de enquête achter deze link te beantwoorden:Niet anoniem, zodat we in gesprek kunnen op basis van de verstrekte antwoorden.

klik hier voor de enquete: Lochem1 op zondag of zaterdag

De enquete is niet anoniem, zodat we in gesprek kunnen op basis van de verstrekte antwoorden.

Graag ontvangen wij deze korte enquête uiterlijk maandag 11 juli ingevuld retour. Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Bestuur Sportclub Lochem