• In memoriam: Ab Beltman

Ons bereikte het bericht dat ons erelid

Ab Beltman


op dinsdag 4 februari j.l. op 84 jarige leeftijd is overleden.

Ab was  sinds 1955 lid van Blauw Wit en vanaf 1956 tot 1962 secretaris. Na de fusie in 1962 met K.D.C. was hij de eerste secretaris van de nieuwe voetbalvereniging Sportclub Lochem. Daarna was hij jarenlang onze penningmeester. Na een bestuursperiode van 47 jaar nam Ab op 26 oktober 2015 tijdens de ledenvergadering afscheid van het bestuur van Sportclub Lochem.

Naast zijn bestuurlijke inspanningen was Ab 25 jaar rapporteur van de KNVB, erelid van onze vereniging en drager van de gouden KNVB-speld. Voor zijn vele vrijwilligerswerk werd hij in 1999 geridderd in de Orde van Oranje Nassau.

Samen met zijn vrouw Cisca heeft Ab veel betekend voor onze vereniging. Daarvoor zijn we hen zeer dankbaar. Wij wensen Cisca veel sterkte om dit verlies te verwerken.


Bestuur en de leden van v.v. Sportclub Lochem
Bestuur en de leden van de vrienden van v.v. Sportclub Lochem

Lochem, 7 februari 2020