• In memoriam: Gerard Tenhagen

Ons bereikte het droevige bericht dat onze sportvriend Gerard Tenhagen afgelopen vrijdag 19 november op 88 jarige leeftijd is overleden.

Gerard was de afgelopen tientallen jaren een bekend gezicht binnen onze vereniging. In het begin natuurlijk als supporter van zijn voetballende zonen Ben en Leon. Later maakte hij jaren deel uit van de onderhoudsploeg. Gerard had veel kijk op het onderhoud van de grasvelden. Daar besteedde hij dan ook veel tijd aan. Op de zaterdagen was Gerard vaak op het sportcomplex te vinden: controlerend hoe de velden erbij lagen, maar ook als toeschouwer bij de wedstrijden van de verschillende jeugdteams.

Helaas werd de gezondheid van Gerard minder en moest hij verschillende zaken minderen of zelfs loslaten. Zo ook de weg naar Sportclub Lochem. Met Gerard verliezen we weer een geweldige oud-vrijwilliger die veel heeft betekend voor onze vereniging. Daarvoor zijn we hem zeer dankbaar.

Wij wensen Annie en verdere familie veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Bestuur en leden van v.v. Sportclub Lochem