• In memoriam: Jopie Mulder

Ons bereikte het bericht van overlijden van mevrouw Jopie Mulder-Hoekstra in de leeftijd van 92 jaar. Jopie was de echtgenote van Jan Mulder, die in 2013 overleed. Samen hebben Jopie en Jan altijd veel voor onze vereniging gedaan.

Als ouders van de voetballende zoons waren ze supporter, leider/leidster, trainer, vrijwilliger en vooral zeer betrokken leden van Sportclub Lochem. Altijd als het even kon, waren Jopie en Jan aanwezig op de nieuwjaarsreceptie. Een prachtig voorbeeld van een echte Sportclub-Lochem-familie.

Ons leedwezen gaat uit naar de kinderen en kleinkinderen van Jopie. Wij wensen hen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur en leden Sportclub Lochem
Bestuur en leden Vrienden van Sportclub Lochem