• Luca van Zeijst begonnen als Bestuurslid Evenementen

  • Luca van Zeijst begonnen als Bestuurslid Evenementen

  • Luca van Zeijst begonnen als Bestuurslid Evenementen

Met directe ingang zal Luca van Zeijst aansluiten bij het bestuur in de functie van Bestuurslid Evenementen. Op de eerstkomende ALV zal Luca worden voorgedragen voor formele benoeming.

Luca zal zich als Bestuurslid Evenementen gaan bezighouden met de organisatie en coordinatie van allerlei verschillende evenementen binnen Sportclub Lochem. Als bestuur willen we graag dat we meer leuke evenementen organiseren binnen onze vereniging, dat vraagt echter wel om extra inzet van vrijwilligers en coordinatie. We zijn erg blij dat Luca deze taak met enthousiasme op zich wil nemen en we wensen Luca heel veel succes bij de uitoefening van zijn bestuurswerkzaamheden.

Inmiddels heeft Luca ook een evenementencommissie geformeerd die op korte termijn op de site zal worden gepresenteerd. 

De komende periode zullen we als bestuur onze huidige samenstelling en de onderlinge rolverdeling evalueren. Het is daarom niet uitgesloten dat er nog een aantal wijzigingen zal plaatsvinden. We zullen daarvan telkens zo snel mogelijk melding maken op onze website.