• Onze tweede seizoenshelft in 11 punten

Zomerbericht uit de bestuurskamer

Beste voetbalvrienden,

De zomervakantie staat voor de deur en deze week zijn de laatste trainingen. Hoogste tijd om jullie bij te praten over wat we de afgelopen maanden met elkaar hebben bereikt. We kunnen niet alles noemen, maar 11 punten is voor een voetbalclub wel het minste!

1 Corona: #samensterk
De afgelopen maanden stonden natuurlijk in het teken van Corona. We hebben er alles aan gedaan om de trainingen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dankzij vereende krachten en de hulp van vrijwilligers, ouders en trainers hebben we dit als vereniging prima gedaan. De gemeente Lochem heeft ons de complimenten gegeven voor onze aanpak. Voor iedereen die heeft geholpen dit mogelijk te maken: enorm bedankt!

2 Begroting seizoen ’20-21
De begroting voor het nieuwe seizoen is inmiddels rond. Het was een behoorlijk uitdaging onze financiën rond te krijgen nu we behoorlijk wat inkomsten uit de kantine zijn misgelopen. Bovendien houden we rekening met een tweede periode van lockdown. We hebben ondanks de uitdagende omstandigheden ruimte gemaakt voor een aantal extra investeringen waarover we jullie op korte termijn zullen inlichten. Een en ander betekent wel dat we, meer dan ooit, de schouders er onder moeten zetten om deze investeringen mogelijk te maken. Zo starten we een wervingscampagne voor (met name jonge) leden, zullen we er hard aan werken de sponsorinkomsten te doen toenemen en zullen we, waar mogelijk, meer activiteiten in en rondom de kantine organiseren om ook de inkomsten vanuit de kantine te optimaliseren. Graag hadden we de begroting toegelicht en vastgesteld op een ALV vlak voor de zomer, maar wegens de Corona situatie hebben we besloten dat niet te doen. We richten ons nu op een ALV eind september. Wie benieuwd is hoe de begroting voor seizoen 20/21 er uit zien kan inzage krijgen in de begroting bij onze penningmeester Gerrit Aanstoot.

3 Plan meidenvoetbal
Met een aantal mensen hebben we een ijzersterk plan gemaakt om het meidenvoetbal bij onze vereniging een extra boost te geven. Met dit plan deden we mee in een competitie van de ING. Helaas is ons plan niet uitgekozen voor financiering. Maar we geloven in het plan en laten het er niet bij zitten. Daarom gaan we op zoek naar een sponsor die de gehele meidenlijn wil sponsoren de komende jaren. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij onze sponsorbaas Willem Hiddink. 

4 Nieuw kunstgrasveld: een stap dichterbij
Zoals jullie in de pers hebben kunnen lezen, heeft de gemeenteraad unaniem een amendement aangenomen om onze vereniging toch subsidie verstrekken bij de aanleg van een nieuw kunstgrasveld. De definitieve beslissing daarover wordt naar verwachting genomen in november, maar we zijn optimistisch over een positief besluit. Daar hebben we ons als bestuur hard voor ingezet en we zijn blij dat we de gemeente hebben weten te overtuigen van het belang van sport in het algemeen en goede velden in het bijzonder. Ondertussen gaan we van start met het maken van de definitieve plannen voor aanleg van een tweede kunstgrasveld, en gaan we ons best doen de financiering hiervan rond te krijgen. Het rond hebben van de totale financiering is een harde voorwaarde om een tweede kunstgrasveld te kunnen aanleggen.

5 Hoofd jeugdopleidingen
We waren al langer van plan onze jeugdopleiding beter te organiseren en met het aanstellen van Eddo Siebelink als Hoofd Jeugdopleidingen denken we een flinke stap in deze richting te hebben gezet. Eddo kent de club goed, heeft veel tactische en technische voetbalkennis en weet als geen ander het beste uit (jeugd)spelers te halen. Eddo heeft als doel om er voor te zorgen dat de trainingen bij Sportclub Lochem voor alle teams op een hoger niveau komen te liggen. Hij zal van daaruit trainers begeleiden, van goede oefenstof voorzien en hen betere trainingen te laten geven. Ook zal Eddo jaarlijks 8 – 10 jeugdspelers tot trainer gaan opleiden.

6 Accommodatie
We hebben het afgelopen seizoen moeten investeren in een nieuwe boiler en daarmee was een behoorlijk bedrag gemoeid. Daarnaast hebben we de afgelopen maanden gebruikt om een begin te maken met het opknappen van de Elze. Spelers van verschillende teams hebben de mensen van de onderhoudsgroep geholpen met opruimwerkzaamheden en onderhoud. Inmiddels zijn we ook begonnen met het schilderen van de kleedkamers. Geweldig om te zien dat de groep vrijwilligers steeds groter wordt. Vereniging in de letterlijke zin van het woord.

7 Ledenwerving
We zijn gestart met het werven van nieuwe leden voor de vereniging. Dat doen we om het aantal leden op peil te houden en zo een goed fundament te hebben voor de aanstaande investeringen in de accommodatie. Na de zomer gaan we extra acties ontwikkelen om deze nieuwe leden te vinden voor Sportclub Lochem

8 VOG
Al eerder lieten we weten dat we – in navolging van de adviezen van NOC-NSF – onze vrijwilligers gaan vragen om een verklaring omtrent gedrag (VOG). Hiermee borgen we een veilig sportklimaat voor iedereen binnen de vereniging. Binnenkort krijgen onze volwassen vrijwilligers de vraag een VOG aan te vragen. De vereniging zorgt ervoor dat dit eenvoudig (en kosteloos) kan.

9 Sponsoring
We hebben met Tap & Van Hoff een nieuwe pijlersponsor binnen gehaald! T&VH verbindt zich voor minimaal 5 jaar als pijlersponsor aan de vereniging.

10 Trainers, trainers, trainers
We zijn heel blij dat een aantal (voor ons zeer) bekende trainersnamen na een tijdje van afwezigheid weer terugkeren bij onze club. Zo zal Eddy Hertsenberg de coördinatie van de Lochem Academy op zich gaan nemen en wordt Gerhard Schippers trainer van de JO15-2. Helaas komen we nog steeds nieuwe trainers tekort. Dus we houden ons aanbevolen voor mensen - liefst met een trainersopleiding – die het leuk vinden komend seizoen een team te gaan trainen. Gelukkig zullen bij de Lochem Academy ook dit seizoen weer nieuwe jonge trainers gaan instromen, zodat we op termijn voldoende gekwalificeerde oefenmeesters beschikken.

11 Nieuwe vrijwilligers
Het leger vrijwilligers bij de club blijft groeien! De afgelopen maanden kregen we versterking van onder meer Vigdis de Mul en Marco Lansink (Organisatie Commissie), Manon Grijzen (Fair Play Commissie), Luca van Zeijst (ICT). Indy van de Kolk neemt de coördinatie van de scheidsrechters vanaf komend seizoen voor zijn rekening. Met ondersteuning van Jeroen Drabbe gaat hij aan de slag met een plan om de pool van scheidsrechters te vergroten. Roy Klein Polsvoort gaat samen met trainers Casper Maat en Yousef de toernooicommissie bemannen. Succes allemaal! Een aantal mensen van de kantinecommissie, waaronder voorzitter Bert Pardijs, hebben te kennen geven te stoppen met hun werkzaamheden. Hoewel we dit betreuren, zijn we dankbaar voor alles dat Bert en zijn team de afgelopen jaren voor de kantine hebben gedaan. We zijn inmiddels druk op zoek naar vervanging.

Tot slot Sportclub Lochem Inside: seizoensstart 2020-2021 
Noteer 4 september vast in je agenda! In een gevarieerd programma maken we praktische én onderhoudende start met het nieuwe seizoen voor trainers en leiders. Johan Derksen zal er niet zijn, maar gelukkig kennen we ook enkele SP Lochemmers die er ook wel van houden hun mening te delen met de rest van de wereld :-).