• Een speler uit mijn team heeft corona...wat nu?

De afgelopen week zijn er in Lochem al weer verschillende schoolklassen naar huis gestuurd omdat klasgenoten positief zijn getest. Hoe zit dat met voetbal? Mag mijn hele team voorlopig niet voetballen als een van de spelers positief is getest? Het antwoord is: nee, zo streng is het gelukkig niet. Maar het kan wel zijn dat een of meer spelers van je team even thuis moeten blijven. Hoe zit dat?

In het geval van een positieve test van een speler uit je team, heeft de betreffende speler contact met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek. De GGD geeft ook aan welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek, zoals de teamgenoten van de speler. Volg dus altijd de aanwijzingen van de GGD, die zijn leidend!

Klachten? Blijf thuis!

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon. Daarom ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden en trainingen. Wel moeten ze hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden. Bij klachten blijven zij thuis.

Blijven nadenken
Bij alles geldt: safety first! Als je weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de besmette speler is geweest - bijvoorbeeld als je samen in een auto naar een uitwedstrijd bent gereden - dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft. Kijk op de site van de KNVB voor de meest gestelde vragen en antwoorden.