• SP Lochem is een rookvrije vereniging

Vanaf 1 januari 2022 zijn wij rookvrij!

Sportclub Lochem is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. We geven kinderen graag het goede voorbeeld. We hebben daarom vanaf 1 januari 2022 de stap naar een rookvrij sportterrein gezet.
Hiermee beschermen we de jeugd tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken. Zo biedt Sportclub Lochem iedereen een gezonde en veilige sportomgeving.

Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar.

Met een rookvrij sportterrein dragen we bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie. Een generatie kinderen die zélf kan en zal kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst.

Vanaf 1 januari 2022 zijn wij rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers om buiten het zicht en buiten het terrein te roken. Dit geldt ook voor het roken van e-sigaretten en aanverwante producten. De entree en plekken binnen ons sportterrein, zoals langs de lijn en het terras zijn rookvrij. We rekenen op jullie medewerking om samen met Sportclub Lochem te zorgen voor een gezonde en veilige omgeving voor onze jeugd en alle andere bezoekers.

Lees meer over rookvrije sport op www.rookvrijegeneratie.nl/sport.