• Teamindelingen van onze jeugdelftallen: het proces

Namens de Technische Commissie (TC):

Voorbereiding Seizoen 24/25 – Proces Teamindeling Jeugd

Het nieuwe voetbalseizoen lijkt nog ver weg. Toch zijn we daar al een tijdje mee bezig. Als TC zijn we al in januari actief begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen dat na de zomer van start gaat.
Ook nu hebben we weer een aantal focusgebieden:
1) Het realiseren van een meer geleidelijke doorstroming in leeftijd 17-22
2) Je speelt bij onze club: wat verwachten we dan van spelers en ouders

Hoe pakken het proces van teamindeling aan:
- Ons Jeugdvoetbal Beleids Plan is de basis voor de teamindeling.  Dit beleidsplan gaat veel verder dan het proces van teamindeling alleen, het gaat over opleiden, wat wij verwachten van trainers en ook wat wij verwachten van spelers en – daaraan gelinkt – ouders!
- In de periode januari/februari maken TC-leden een eerste inschatting van het aantal spelers (en aantal teams) per leeftijdscategorie. Binnen de TC als geheel worden potentiële scenario’s besproken want stoppende leden of nieuwe leden kunnen de hoeveelheid teams en ook de teamindeling op het laatste moment fors beïnvloeden. Het is hierbij belangrijk om de potentiële knelpunten en risico’s overkoepelend te bekijken en niet alleen per leeftijdsgroep.
- In de periode maart tot medio mei werken we aan het maken van 1e indeling. Er wordt verdere informatie over spelers ingewonnen en bij twijfelgevallen geven we in de resterende maanden samen met trainers extra aandacht aan spelers om een zo goed mogelijke inschatting te maken.
- De periode mei en begin juni is de meest hectische tijd. Knelpunten in aantallen en mogelijke oplossingen worden afgewogen, voorstellen voor definitieve indeling worden binnen TC en met trainers besproken. Tegelijkertijd zijn er continu wijzigingen door nieuwe aanmeldingen en leden die laat aangeven te stoppen.
- Op zondag 16 juni wordt de nieuwe teamindeling bekend gemaakt. Eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt altijd bij de TC.
- Na de teamindeling is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen, we willen en zullen dit blijven faciliteren, tevens met ruimte voor het delen van onbegrip en teleurstelling, mits binnen de “Fair Play” gedragsregels van de vereniging.
- De teamindeling is altijd voorlopig. Ook na de bekendmaking zijn er vaak nog redenen om de indeling aan te passen, meestal ten gevolge van aanmeldingen en/of opzeggingen. Dit is onvermijdelijk.

Sportieve Groeten, TC Sportclub Lochem