• VOG vanaf dit seizoen verplicht ingevoerd

Veiligheid is superbelangrijk voor een voetbalvereniging. Daarom moeten al onze medewerkers en vrijwilligers die geregeld met jeugdleden (t/m 17 jaar) te maken hebben, vanaf dit seizoen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Sportclub Lochem regelt de aanvraag. In de komende weken krijg je een brief vanuit de vereniging over hoe dit in zijn werk gaat.

Een VOG toont aan dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het Ministerie van Justitie geeft de VOG’s af. We vragen de VOG aan in de categorie ‘belast met de zorg voor minderjarigen’. Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat hiermee samenhangt.


Het NOC* NSF vindt dat dat alle sportverenigingen in Nederland dit zouden moeten doen.

Vaak gestelde vragen en antwoorden over de VOG

Wat doet Sportclub Lochem met mijn VOG?
Je VOG bewaren we op een veilige plek. De verklaring wordt nooit aan derden verstrekt.

Wat zijn de kosten voor de aanvraag?
De aanvraag wordt volledig vergoed. Je hoeft geen kosten voor te schieten.

Hoe lang is een VOG geldig?
De geldigheid van een VOG is 3 jaar. Bij Sportclub Lochem vragen we vrijwilligers en medewerkers die het betreft, elke 3 jaar opnieuw om een recente VOG.

Ik heb al een VOG. Moet ik er dan opnieuw een aanvragen?
Dat ligt eraan. Is je VOG niet ouder dan twee jaar op de screeningspunten 84 en 85, dan is deze ook voor Sportclub Lochem bruikbaar. Je kunt deze dan mailen naar de ledenadministratie.

Wat gebeurt er als ik geen VOG wil aanvragen?
Als vereniging hebben we het bezit van een VOG verplicht gesteld. Als je deze niet wilt aanvragen, zullen we je rol als vrijwilliger of medewerker helaas moeten beëindigen.

Wat gebeurt er als ik geen VOG verstrekt krijgt?

Als een VOG niet wordt afgegeven, betekent dit dat er een veiligheidsrisico is. Er is dan een veroordeling geweest, gebaseerd op een strafbaar feit. Wanneer de VOG niet wordt toegekend door de dienst Justis, dan word je daarover alleen zelf geïnformeerd.

Waar kan ik terecht met mijn vertrouwelijke vragen over de VOG?
Heb je vertrouwelijke vragen hierover of verwacht je moeilijkheden bij de toekenning van jouw VOG dan kun je terecht bij de Vertrouwens Contact Persoon van Sportclub Lochem.Waarom stelt Sportclub Lochem een VOG verplicht?
Veilig sporten is de hoogste prioriteit bij een sportvereniging. We willen dat ieder kind veilig is bij ons en doen er alles aan om te voorkomen dat er ongewenste situaties ontstaan. Het VOG-beleid wordt ook vanuit NOC*NSF gestimuleerd.