• Voorbereidingen voor de Teamindeling in Volle Gang

Namens de TC: Voorbereiding Seizoen 23/24 – Proces Teamindeling
Het is nog maar net maart en het nieuwe voetbalseizoen is nog ver weg. Toch zijn we daar al mee bezig. Als TC beginnen we in januari al met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen dat pas na de zomer van start gaat.

We krijgen regelmatig vragen hoe we te werk gaan. In voorgaande jaren gaven we meestal in mei een toelichting op de website, we willen dat nu eerder doen zodat iedereen op voorhand weet hoe het proces er in hoofdlijnen uit ziet.

- Ons Jeugdvoetbalbeleidsplan is de basis voor de teamindeling. Dit beleidsplan is altijd het beginpunt en gaat veel verder dan het proces van teamindeling alleen, het gaat ook over hoe wij opleiden bij SP Lochem, wat wij verwachten van trainers en ook wat wij verwachten van spelers.
- In de periode januari/februari maken TC-leden een eerste inschatting van het aantal spelers (en aantal teams) per leeftijdscategorie. Binnen de TC als geheel worden potentiele scenario’s besproken, een aantal stoppende leden of een aantal nieuwe leden kan de hoeveelheid teams en ook de teamindeling op het laatste moment fors beinvloeden. Het is hierbij belangrijk om de potentiele knelpunten en risico’s overkoepelend te bekijken en niet alleen per leeftijdsgroep - In de periode maart/april werken we in samenwerking met huidige trainers en – zodra bekend.
– met toekomstige trainers aan het maken van 1e indeling. Er wordt verdere informatie over spelers ingewonnen en bij twijfelgevallen geven we in de resterende maanden samen met trainers extra aandacht aan spelers om een zo goed mogelijke inschatting te maken.
- NIEUW: een van de belangrijkste aandachtspunten bij SP Lochem is de grote hoeveelheid stoppende leden in JO19. Daar willen we wat aan doen. We gaan spelers meer betrekken bij het totale proces. In februari is reeds een enquete gedeeld met JO17/JO19 jongens en meiden en in maart vindt een bijeenkomst plaats waar alle JO17/JO19 junioren welkom zijn, waar we de resultaten gaan bespreken en waar we nog beter willen gaan begrijpen waar de behoeftes liggen. Hier gaan we vervolgens expliciet aandacht aan besteden bij de nieuwe indeling.
- De periode mei en begin juni is de meest hectische tijd. Knelpunten in aantallen en mogelijke oplossingen worden afgewogen, voorstellen voor definitieve indeling worden binnen TC en met trainers besproken. Tegelijkertijd zijn er continu wijzigingen door nieuwe aanmeldingen en leden die aangeven te stoppen.
- Medio juni wordt de nieuwe teamindeling bekend gemaakt. Eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt altijd bij de TC.
- Na de teamindeling is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen, we willen en zullen dit blijven faciliteren, tevens met ruimte voor het delen van onbegrip en teleurstelling maar wel binnen de “Fair Play” gedragsregels van de vereniging.
- De teamindeling is altijd voorlopig. Ook na de bekendmaking zijn er vaak nog redenen om de indeling aan te passen, meestal ten gevolge van aanmeldingen en/of opzeggingen. Dit is onvermijdelijk.

Tenslotte: De TC is gelukkig iets groter geworden in 2023 (https://www.sportclublochem.nl/de-club/technische-commissie/ ) maar we kunnen nog steeds hulp gebruiken. Dus, als je wil meedenken, meewerken en meebeslissen over hoe we steeds beter opleiden, hoe we streven naar maximaal spelplezier en hoe de teamindeling daaraan bijdraagt, meld je aan!!!

Sportieve Groeten, TC Sportclub Lochem