• Willem Hiddink stopt als bestuurslid sponsoring

Willem Hiddink is gestopt als bestuurslid sponsoring. Het is voor Willem niet langer haalbaar het bestuurswerk te combineren met zijn eigen werk.

Mede door de inspanningen van Willem zijn de structurele sponsorinkomsten voor de club de afgelopen twee jaar fors gestegen. Met name in de realisatie van het tweede kunstgrasveld heeft hij een grote bijdrage geleverd. Hoewel we het jammer vinden dat Willem is gestopt en we zijn bijdrage zullen missen, zijn we hem natuurlijk erkentelijk voor zijn goede werk en de vele uren die hij belangeloos in de club heeft gestopt.

De komende weken gaan we actief op zoek naar nieuwe leden voor onze sponsorcommissie. Als je belangstelling hebt in deze rol, kun je natuurlijk altijd contact opnemen met onze voorzitter Jakob Boelens: voorzitter@sportclublochem.nl