• Als je honderd jaar geleden de bal kwijt maakte, kreeg je gewoon een boete

Lekker getraind, helemaal kapot, koud en het enige waar je naar verlangt is een lekkere warme douche. Maar de trainer constateert dat er een bal ontbreekt en dus wordt het met z'n allen zoeken geblazen!

Iedereen die voetbalt, herkent de situatie. En de bosjes in om in het pikkedonker naar een bal te zoeken, dat vindt niemand leuk. Misschien wel daaorm verdwijnt er elk seizoen een behoorlijke kofferbak vol ballen bij de club. Vraag het Bram van Enckevort maar eens, hij kan je er alles over vertellen!

Precies 100 jaar geleden kwam je niet zo gemakkelijk weg met een verdwenen bal. In ons clubreglement van 1921 staat hoe er toen werd afgerekend met ballen-zoekmakers:

"Degenen die den balt ophaalt, verplicht zich den bal denzelfden dag terug te bezorgen en verbeurt bij niet nakoming een boete van 50 cent, welke binnen 8 dagen moet worden voldaan; deze boete wordt met 10 cent verhoogd voor elke week dat de boete niet is betaald. Weigert men de opgelegde boete te betalen, dan kan men hem het lidmaatschap worden ontzegd. Mocht de persoon die den bal ophaalt, om gegronde redenen niet tot het einde aanwezig kunnen zijn, dan dient hij een ander persoon te vragen om voor den bal te zorgen, op welke persoon dit artikel dan van toepassing blijft."

Was vroeger alles beter? In elk geval een stuk strenger. Maar de materiaalman (over zijn taak in hetzelfde reglement: "Hij zorgt ervoor dat er steeds een goed opgepompte bal voorradig is") had aan het einde van het seizoen hoogstwaarschijnlijk een sluitende ballenbegroting.

Dit is de eerste aflevering in een nieuwe rubriek op de Sportclub Lochem website. Clubhistoricus Dick Lammertink en bestuurslid en PR-commissievoorzitter Tom Schooltink verzorgen de rubriek.