• VOG-beleid

  • VOG-beleid

  • VOG-beleid

Beleid

Sportclub Lochem Sportclub Lochem wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die geregeld met onze jeugdleden (t/m 17 jaar) te maken hebben. Het VOG-beleid wordt ook vanuit NOC*NSF gestimuleerd.

 

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screeningen mogelijk. Het is belangrijk te weten dat Sportclub Lochem alléén een VOG aanvraagt m.b.t. tot het omgaan met personen (“belast met de zorg voor minderjarigen”). Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

 

 

Aanvragen VOG: hoe werkt het?

1.         Namens vv. Sportclub Lochem nodigt Dienst Justis van Ministerie van Veiligheid en Justitie jou uit om de VOG aan te vragen. Wij geven jouw mailadres door.

2.         Jij ontvangt per mail een “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag” van de Dienst Justis. In dit verzoek vind je een link naar de formele VOG-aanvraag en wijst de rest zich vanzelf. Belangrijk hierbij is dat je een DigiD hebt. Een DigiD kun je aanvragen via: https://digid.nl/aanvragen

3.         Jouw VOG ontvang je per post.

4.         Na ontvangst van de VOG dien je een kopie van de verklaring in te leveren per e-mail naar vog@sportclublochem.nl. Een scan of PDF-bestand van de verklaring volstaat en daarmee houd je de originele VOG in eigen bezit. Nadat deze gegevens zijn ontvangen worden deze op een veilige plek bewaard en absoluut niet aan derden verstrekt! De aanvraag wordt volledig vergoed. Jij hoeft ook geen kosten voor te schieten.

 

 

Geldigheid VOG

De geldigheid van een VOG is gesteld op 3 jaar. Bij vv. Sportclub Lochem zullen wij onze vrijwilligers en medewerkers die het betreft, elke 3 jaar vragen om een recente VOG.

 

Heb je al een VOG?

Het kan zijn dat je al in het bezit bent van een VOG. Is deze niet ouder dan twee jaar op de screeningspunten 84 en 85, dan is deze voor Sportclub Lochem ook bruikbaar en kun je ons deze VOG mailen.

 

 

Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet verstrekt krijgt?

Sportclub Lochem zal hier strikt mee omgaan. Iedere vrijwilliger/medewerker bij vv. Sportclub Lochem die voldoet aan het gestelde criterium, heeft een VOG nodig. Wil je deze niet aanvragen of krijgt je hem niet verstrekt van de Dienst Justis, dan stopt je betrokkenheid bij vv. Sportclub Lochem. Als een VOG niet wordt afgegeven, betekent dat namelijk, dat er een veiligheidsrisico is als deze persoon de betreffende functie vervult of gaat vervullen. Justis geeft alleen dan geen VOG af als er een veroordeling is geweest gebaseerd is op een strafbaar feit. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen door de dienst Justis, dan word je alleen zelf daarover geïnformeerd.

Heb je vertrouwelijke vragen hierover of verwacht je moeilijkheden bij de toekenning van jouw VOG dan kun je terecht bij de Vertrouwens Contact Persoon van Sportclub Lochem via l.teunissen@argoggz.nl

 

Gedragscode en aannamebeleid

Er zijn eveneens gedrags- en omgangsregels opgesteld, die samenhangen met de invoering van de VOG. In deze regels staat wat wel en wat absoluut niet gewenst is in de omgang tussen medewerkers/vrijwilligers en jeugdleden. Van belang is dan ook dat: - de vrijwilliger/medewerker kennis neemt van de gedrags- en omgangsregels - de vrijwilliger/medewerker zich conformeert aan deze regels. Deze regels kun je vinden op onze website onder “Gedragsregels” https://www.sportclublochem.nl/gedragsregels 

.

VOG Coördinatie

Jan Nales (Rustend lid)  heeft als vrijwilliger dit traject begeleidt met ondersteuning vanuit de Ledenadministratie v.w.b. de lid gegevens

VOG verklaringen

De ontvangen Verklaringen zijn in Sportlink gekoppeld aan het betreffende vrijwilliger. Via een selectie is altijd te zien wie er in het bezit is van een verklaring. Nieuwe vrijwilligers worden via een maandelijkse mutatielijst kenbaar gemaakt bij de VOG coördinatie

 

 

 

VOG verklaringen gewenst

De onderstaand functies/vrijwilligers taken behoeven een VOG verklaring

•          Bestuursleden

•          Commissieleden

•          Trainers Jeugd + Voetbalschool / Sport in 

•          Teambegeleiding Jeugd +Voetbalschool / Sport In

•          Stagiaires Jeugd +Voetbalschool / Sport In

•          Vertrouwenspersoon

•          VOG coördinatie


VOG verklaringen niet nodig

De onderstaand functies/vrijwilligers taken behoeven voorlopig geen VOG verklaring

•          Kantine Medewerkers

•          Kassa medewerkers

•          Onderhoudsvrijwilligers

•          Trainers Senioren en Dames

•          Teambegeleiding Senioren en Dames

•          Leden Ladies Corner en VVSP

•          Donateurs


VOG Onderzoek

Sportclub Lochem laat een onderzoek doen op de punten 83 en 84 .


Afspraken

De ledenadministratie levert maandelijks een VOG mutatie lijst aan bij de VOG coördinatie.