• contributiebedragen 2024 / 2025

  • contributiebedragen 2024 / 2025

Onlangs heeft het bestuur de contributiebedragen voor het seizoen 2024 / 2025 vastgesteld. De nieuwe bedragen zijn hier te vinden: https://www.sportclublochem.nl/lidmaatschap/contributie/

Jammer genoeg ontkomen we niet aan een grotere stijging van de contributie dan we de afgelopen jaren gewend zijn geweest. Sterk gestegen kosten voor onder andere het onderhoud van onze velden, het onderhoud aan onze accommodatie en de kosten van energie maken deze stijging onvermijdelijk.

Zijn de gestegen kosten voor contributie voor jou een probleem? Lees dan dit bericht: Jouw geldzorgen en de contributie, en neem contact op met Steven of Gerrit. Zij weten of je in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit een special fonds om iedereen te kunnen laten sporten. Ook kunnen ze voor jou in dat geval de aanvraag doen bij het fonds.

Waar vele gemeentes een ruimhartige bijdrage leveren aan het onderhoud en beheer van sportaccommodaties doet de gemeente Lochem dat niet: de in 1996 ingezette privatisering van sportaccommodaties betekent voor Sportclub Lochem dat wij het onderhoud van onze accommodatie volledig zelf dienen te financieren. Gelukkig mogen wij nog steeds rekenen op de hulp van vele vrijwilligers die week in week uit belangeloos onze accommodatie helpen te onderhouden. Zonder hun hulp zou het voor ons niet mogelijk zijn onze voetbalactiviteiten te continueren.

Voor de sterk gestegen kosten van energie in 2022 en 2023 hebben wij een beroep gedaan op het crisisfonds dat hiervoor door de gemeente Lochem in het leven is geroepen. Wij hebben uit dit fonds geen bijdrage mogen ontvangen van de gemeente Lochem, ook al was er nog voldoende ruimte in het fonds. Dit brengt ons niet in acute problemen, maar wij moeten hierdoor wel een fors bedrag interen op de reservering zoals wij die hebben gemaakt voor de vervanging van de toplaag van ons (oude) kunstgrasveld; op termijn plaatst dit ons voor een stevige aanvullende uitdaging.

Een ander punt van zorg is dat de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer vorige week tegen de aanvulling van het fonds heeft gestemd waaruit de BOSA-subsidie voor sportverenigingen wordt betaald. In de praktijk betekent dit dat wij in het restant van 2024 en waarschijnlijk in 2025 geen beroep kunnen doen op deze subsidie, hetgeen de investeringen in onze accommodatie en de aanschaf van sportmaterialen 20 tot 30% duurder maakt.

De bovenstaande ontwikkelingen maken dat wij tot onze spijt niet ontkomen aan de genoemde verhoging van de contributie. Wij zullen doen wat in onze macht ligt om het voetballen bij Sportclub Lochem betaalbaar te houden. En daar waar onze leden de contributie niet kunnen voldoen gaan wij graag in gesprek om tot een oplossing te komen. Lees de flyer: Jouw geldzorgen en de contributie, want ‘Iedereen doet mee’ bij Sportclub Lochem.

Bestuur Sportclub Lochem