• Uit de bestuurskamer: personele wijzigingen en de Sportclub Lochem Academy

Het bestuur heeft de afgelopen weken weer volop vergaderd. Dit zijn de belangrijkste punten uit de laatste vergaderingen.

Sportclub Lochem Academy
Het bestuur heeft met veel enthousiasme groen licht gegeven op het plan van de TC voor de oprichting van de Sportclub Lochem Academy. De Academy gaat de opleiding van alle pupillen (spelers tot en met 12 jaar) verzorgen. Hiervoor wordt een coördinator aangesteld. Alle pupillen gaan gezamenlijk trainen op woensdag en vrijdagen. Eigen jeugdspelers van de club, waarvan een deel het afgelopen jaar al is opgeleid tot trainer, gaan de trainingen onder begeleiding geven. Ook op zaterdag is er begeleiding voor de coaches. Meer over de Academy hoor of lees je binnenkort via de TC.

Begroting en ALV
Het bestuur heeft onder leiding van penningmeester Gerrit Aanstoot de begroting voor het komende seizoen vastgesteld. Tijdens de volgende ALV, die we dit jaar willen houden vóór de start van het nieuwe seizoen, wordt de begroting aan de leden voorgelegd.

Ger en Sedat: bedankt!
Ger ten Asbroek en Sedat Cakmak hebben in de laatste bestuursvergadering hun vertrek als bestuurslid aangekondigd per einde van dit seizoen. Sedat heeft zijn rol als bestuurslid jeugdzaken tien jaar kundig vervuld waarvoor we hem als club natuurlijk zeer dankbaar zijn. En ook Ger, die vier jaar geleden via zijn schoonzoon en kleinzoon bij onze club betrokken raakte en Lochem als voorzitter het 100-jarig jubileumjaar in loodste, zijn we natuurlijk bijzonder erkentelijk. De komende weken denken we na over hun opvolging. Uiteraard zullen we beide bestuurders later op gepaste wijze uitgeleide doen. Kandidaten voor een functie in het bestuur kunnen contact opnemen met een van onze bestuursleden.

Hans Hoetink stopt als beheerder
Nog meer nieuws van het personele vlak: Hans Hoetink stopt met zijn werk als beheerder bij Sportclub Lochem. Hij kan de functie niet langer combineren met zijn privésituatie. Hans is van onschatbare waarde geweest op veel facetten binnen de club. We gaan zijn inzet en kundigheid enorm missen. Namens het bestuur gaan Cindy ten Elshof en Daan Siebelink een profiel opstellen voor zijn opvolger. Ook van Hans nemen we op een later moment op gepaste wijze afscheid.

Rookvrije vereniging
Sporten en roken gaat eigenlijk niet samen. Inmiddels zijn er in Nederland al meer dan 550 rookvrije sportverenigingen. Als bestuur hebben we unaniem besloten dat we een rookvrije vereniging willen gaan worden. We denken na in welk tempo en op welke manier we dit willen doen en hoe we dit gaan handhaven. Vooralsnog denken we eraan volgend seizoen te starten met een rookvrije zaterdag.

Tweede kunstgrasveld?
Eerder dit jaar kondigen we al aan dat het veldentekort de hoogste prioriteit heeft bij het bestuur. Er hebben de afgelopen weken gesprekken plaatsgevonden met de gemeente en met de voorzitters van de andere verenigingen van De Elze. Met elkaar bekijken we welke mogelijkheden er zijn op het sportpark om ons chronische ruimtegebrek op te lossen. Vooruitlopend daarop hebben we besloten op korte termijn op zoek te gaan naar financiering voor een tweede kunstgrasveld. We streven er naar deze financiering nog vóór de zomer rond te krijgen.

Verzorging op de dinsdag
Spelers van Sportclub Lochem met (beginnende) blessures of behoefte aan advies kunnen vanaf komende week elke dinsdagavond terecht op de club. Nahdie ten Pas van Sports & Science is dan aanwezig voor behandeling en advies. Sports & Science en Sportclub Lochem intensiveren hiermee hun samenwerking. Verbeterde prestatie, plezier en preventie staan daarbij voorop.

Fair Play Commissie: drie vuistregels
De Fair Play Commissie (FPC) heeft de huidige gedragsregels van onze club teruggebracht tot drie vuistregels. Deze worden de komende weken ook op een bord gezet, dat bij de ingang van ons complex komt te staan. Bij deze club: - Doet iedereen mee - Respecteren we elkaar - Spelen we sportief en volgens de regels De komende periode gaan bestuur en FCP samen nadenken over hoe we deze regels van papier naar de praktijk kunnen krijgen en een stevige plek in de club kunnen geven.

Schone reclameborden langs de lijn
Het is misschien nog niet iedereen opgevallen, maar de borden langs de lijn van het hoofdveld zijn weer brandschoon! Een deel van de borden was sinds afgelopen zomer ontsierd door een roestbruine gloed, ontstaan door het vele sproeien in de kurkdroge zomer. Onze vrijwilligers hebben de borden stevig onder handen genomen, waarvoor dank!