• Teamindeling Jeugd

Zondag 12 juni - Voorlopige Teamindeling Jeugd 2022-2023

De nieuwe VOORLOPIGE Teamindeling 2022-2023 staat op onze website. We geven daar altijd graag een toelichting op. We vinden het namelijk belangrijk helder te communiceren hoe we tot een teamindeling komen en hoe het vervolgproces eruit ziet.

Het Jeugdvoetbal-Beleidsplan
Het nieuwe Jeugdvoetbalbeleidsplan vormt de basis voor de aanpak van de teamindeling. In de kern staan een tweetal zaken centraal:

“Maximaal spelplezier” en “Opleiden gaat boven Winnen”

Wat betekent dat in een notedop?
1) Zoveel mogelijk indelen in eigen leeftijdscategorie
2) Belang van flexibiliteit gedurende het seizoen
3) Gelijke kansen

Dit leidt waarschijnlijk – bij de geinteresseerden – tot een hoop vragen wat we dan precies doen. Hier willen we in de komende weken aandacht aan besteden zodat de inhoud nog breder gedeeld en bekend wordt binnen de club.

Verder over de indeling

• In de periode tussen de bekendmaking en de start van het nieuwe seizoen kunnen bepaalde ontwikkelingen ervoor zorgen dat aanpassingen noodzakelijk zijn. En ook tijdens het seizoen kan er geschoven worden. Hou daar rekening mee!

• Na 12 juni is het mogelijk dat er reeds activiteiten met de nieuwe teams worden georganiseerd

• We weten op voorhand dat we niet iedereen blij zullen maken maar we streven wel na dat het proces zo zorgvuldig mogelijk wordt aangepakt. TC-leden kunnen achteraf altijd aangeven welke afwegingen hebben plaatsgevonden en tot een bepaalde keuze hebben geleid. In het geval van vragen nav de indeling: stuur een email naar tc_splochem@yahoo.com

Met vriendelijke Voetbalgroeten,
Pieter Franssen (Voorzitter TC)
Eddo Siebelink (Hoofd Jeugdopleidingen)