Voetbalvereniging Sportclub Lochem

Laat je stem niet verloren gaan op de ALV

Je hebt het vast gehoord: op 29 juni 2018 houdt Sportclub Lochem een ALV. Een belangrijk moment voor de toekomst van de club. Als lid kun je meestemmen over de nieuwe structuur en over de kandidaat-bestuursleden. Kun je niet komen op de 29-ste? Laat je stem dan niet verloren gaan en machtig een ander lid om voor jou te stemmen.

Onze vereniging bloeit. We zitten al bijna aan het eind van een prachtig jubileumjaar. Sportclub Lochem leeft. Het vraagt om een scherpe visie op de komende honderd jaar.
Daarom zijn we voornemens ons bestuur uit te breiden met nieuwe bestuursfuncties. Ook is er een aantal kandidaten dat het bestuur wil komen versterken. Het nieuwe bestuur krijgt als belangrijke taak een visie op de toekomst van de club te ontwikkelen.

Download het machtingsformulier
Als je niet kunt komen op de 29-ste, kun je toch stemmen. Dat kan door een van de machtingsformulieren te downloaden en in te vullen. Ook ouders van minderjarige leden kunnen iemand machtigen.

Machtingsformulier voor volwassen leden
Machtigingsformulier voor minderjarige leden

Lees ook het eerdere bericht over de ALV.

Het 100 jarig jubileum

Bezoek de Jubileumwebsite!

Disclaimer | Login