Voetbalvereniging Sportclub Lochem

Hart voor de achterhoek actie Rabobank

De Rabobank verloot in de periode van 9 mei tot 26 mei 2017 een bedrag van €400.000,-.

Met het geld wat Sportclub Lochem ontvangt wordt de uitbreiding van het aantal kleedkamers gefinancierd! Dus stem op Sportclub Lochem!


Het bedrag wordt gedeeld door het aantal stemmen en het aantal stemmen bepaald het bedrag wat de vereniging ontvangt. Stem dus op Sportclub Lochem!

Hoe kan je stemmen?

Alle leden vanaf 18 jaar van Rabobank Noord- en OostAchterhoek worden persoonlijk uitgenodigd om hun stem uit te brengen (brief met de post). Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking die uitsluitend via internet uitgebracht mogen worden. Dit gaat op een beveiligde manier. Een lid mag maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging uitbrengen. Het stemmen kan via de volgende site: http://www.rabobank.nl/noa

Voor vragen zie: https://www.mijnbankenik.nl/noa/hartvoordeachterhoek?
,spreek Mike Kolkman of Gerrit Aanstoot aan op de club of stuur een mail naar: 

aanstoot1952@gmail.com of webmaster@sportclublochem.nl.

Disclaimer | Login